Surađujte s “Čazmanskim vjesnikom”!

Šaljite tekstove i prijedloge na adresu: cazmanski.vjesnik@gmail.com ili grad.cazma@bj.t-com.hr. Istu adresu iskoristite i ako imate tvrtku ili ste obrtnik, a želite se oglašavati u navedenoj tiskovini. Cijene oglasnog prostora su: 150 kn za 1/8 stranice formata A4, 250 kn za 1/4 stranice, 500 kn za 1/2 stranice te 1000 kn za oglas veličine stranice A4 formata. Prijedlog oglasa pošaljite e-mailom u jpg ili pdf formatu te naznačite koju veličinu oglasa želite.

Naknada se uplaćuje u korist žiro-računa Grada Čazme HR 232489004-1806300009 J&T banka, poziv na broj 68 7706-OIB za pravne i fizičke osobe, svrha doznake: naknada za objavljivanje oglasa u biltenu Grada Čazme.

vjesnik_02_2009

vjesnik_03_2009

vjesnik_04_2009

vjesnik_05_2009

Vjesnik_17

Vjesnik_18

Vjesnik_07_2011_broj_25_web

vjesnik 2011_12_broj_26_web

vjesnik 2012_03_broj_27_web

vjesnik 2012_07_broj_28_web

vjesnik 2012_12_broj_29_web

vjesnik 2013_02_broj_30_web

vjesnik 2013_07_broj_31_web

vjesnik 2013_10_broj_32_web

vjesnik 2013_12_broj_33_web

VJESNIK_2014_03_broj_34_web

vjesnik 2014_06_broj_35_v05_web

Vjesnik 2014_12_broj_36_za_web

vjesnik-2016_broj_42

VJESNIK 44 web

Cazmanski_vjesnik_45