EUROPSKI PROJEKTI – PROJEKTI U REALIZACIJI 

 • Zaželi – Uključi se!

– 2018., EUROPSKI SOCIJALNI FOND – Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

– Grad Čazma, GD Crvenog križa Čazma HZZ, CSS

– zapošljavanje 15 žena s područja Čazme na 24 mjeseca

– uključivanje minimalno 60 korisnika

– obrazovanje/prekvalifikacija 10 žena

Udio sufinanciranja: Europski socijalni fond 2.506.627,64 kn

www.ukljucise-cazma.hr

 

 • Sport over borders – INTERREG

– 2016. -2018.

– Interreg HU-HR

– Čazma, Heviz, Koprivnica, Zalaegerszeg

– 4 sportska kampa

– 30 srednjoškolaca

– 2 car free day

– 200.000 €

Udio sufinanciranja: Interreg 35.000,00 EUR – Grad 6.000 EUR

 

Čazma Natura26.000.000,00 kn

Gradonačelnik Grada Čazme Dinko Pirak potpisao je ugovor za 26 milijuna kuna vrijedan projekt Čazma Natura, koji će se sufinancirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., po provedenom natječaju “Promicanje održivog razvoja prirodne baštine”.

Projekt obuhvaća područje Nature 2000 i Regionalnog parka Moslavačka gora te centar Grada Čazme.

Projekt se sastoji od:

 1. Izrada dokumentacije i studija
 2. Posjetiteljska infrastruktura i sadržaji :
  • Multifunkcionalni interpretacijski centar Priroda Čazme – zgrada na trgu
  • Uređenje informacijsko prodajnog centra Zelena tržnica
  • Interpretacijsko rekreacijski centar Bio park Čazma
  • Park Arboretum
  • Istraživački i volonterski centar Osnovna škola
  • Poučno tematska staza Dolina Česme
  • Uređenje lokaliteta Medjame
  • Uređenje interpretacijskog lokaliteta ŠRC Vustje
  • Uređenje ulaza u Regionalni park Moslavačka gora
  • Prezentacija geo-lokaliteta Pleterac
  • Prezentacija imanja Salaj
  • Uređenje odmorišta Sv. Vid
  • Sustav za praćenje posjetitelja
 3. Pristupačnost i komunalni sadržaji
  • Sportski park uz poučno tematsku stazu
  • Nabava i montaža parkinga za bicikle
  • Autobusna stanica
  • Kante za otpad
 4. Edukacija i interpretacija
 5. Promocija i vidljivost turističkih sadržaja
 6. Upravljanje projektom
 7. Promidžba i vidljivost projekta

Ukupna vrijednost projekta je 26.000.000 kn. Ostvareno sufinanciranje 18.705.270,04 kn.

Trajanje projekta je od 2015. godine do 12.2021.

 

Rekonstrukcija i dogradnja DV PčelicaEuropski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Mjera 7.4.1., vrijednost: 6.500.000,00 kn100%  financiranje EU fonda

Veliki EU projekt dogradnje dječjeg vrtića vrijedan čak 6,5 milijuna kuna. Projekt je, s osvojenih 65 bodova, plasiran na visoko osmo mjesto od ukupno prijavljenih 464 projekta (potporu su ostvarila samo 102).

Proširenjem će čazmanski vrtić dobiti dvije dodatne sobe, garderobu, praonice, kuhinja će biti proširena i rekonstruirana, terase će biti natkrivene i zatvorene, a vrtić će dobiti novi namještaj i sprave na igralištu.

 

Za čazmanske mališane zajedno – Dječji vrtić „Pčelica“ i Grad Čazma, uz pomoć Razvojne agencije Čazma, izradili su i prijavili projekt „Za čazmanske mališane zajedno“. Projekt je prijavljen na natječaj „Vrtići za skladniji život“ – Unaprjeđenje usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, raspisanog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a financiranog iz Europskog socijalnog fonda te je ostvario visokih 96 bodova.

Projekt „Za čazmanske mališane zajedno“ Dječjeg vrtića „Pčelica“ Čazma financirat će se u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova od gotovo 3 milijuna kuna.

 

Energetska obnova PŠ Grabovnica – Grad Čazma je s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj /Kohezijskog fonda/ Europskih strukturnih i investicijskih fondova,  u financijskom razdoblju 2014. – 2020..

Ukupna vrijednost projekta je 1.034.878,00 kuna, a dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 638.680,55 kuna. Preostali iznos isplatit će se iz Proračuna Grada Čazme. Provedba projekta traje 24 mjeseca.

 

Čuvajmo okoliš zajedno – Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grad Čazma potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020..

Temeljem ovog Ugovora, dodijelit će se bespovratna sredstva Gradu Čazmi u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Čuvajmo okoliš zajedno“. Njegova ukupna vrijednost je 309.639,50 kuna.

Sunositelj aktivnosti je Općina Štefanje, koja je s Gradom Čazma ranije potpisala Sporazum o udruživanju u provedbi projekta.

 

EUROPSKI NATJEČAJI – PRIJAVLJENI PROJEKTI

Natječaj: Širenje mreže socijalnih usluga-faza 1 iz Europskog socijalnog fonda

Naziv projekta: Aktivni u zajednici

Nositelj: Grad Čazma u partnerstvu s Maticom umirovljenika Čazma i Udrugom udomitelja „Veliko srce“ Čazma

Grad Čazma u suradnji s Maticom umirovljenika i UU Čazma projektom želi povećati i poboljšati socijalnu uključenost starijih osoba i omogućiti bolju ravnotežu poslovnog i obiteljskog života članova obitelji. To ćemo postići uvođenjem dnevnih aktivnosti koje bi se svakodnevno odvijale 6 sati raznolikim sadržajima za korisnike. Korisnici će sudjelovati u radno-okupacijskim,edukacijskim,kreativnim,zdravstveno-rekreativnim i kulinarskim aktivnostima za njih i edukativnim za članove njihovih obitelji.

Aktivnosti namijenjene osobama starijim od 65 godina i njihovim obiteljima i provodit će se u prostorima Matice.

Trajanje: 24 mjeseca

Vrijednost: 1.438.389,58 kn

Projekt je prošao prvu fazu, odnosno administrativnu kontrolu, te ulazi u drugu fazu- procjena kvalitete.

 

 

Vatrogasni dom Čazma – Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Mjera 7.4.1.,

vrijednost projekta: 1.250.000,00 €