Grad Čazma nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji. Udaljen je svega 60 km od Zagreba i 30-ak km od središta regije. U njemu, na 238 četvornih kilometara, živi oko 9000 stanovnika, većina u 36 prigradskih naselja (Andigole, Bojana, Bosiljevo, Cerina, Čazma, Dapci, Dereza, Donji Draganec, Donji Dragičevac, Donji Lipovčani, Donji Miklouš, Gornji Draganec, Gornji Dragičevac, Gornji Lipovčani, Gornji Miklouš, Grabik, Grabovnica, Komuševac, Marčani, Martinac, Milaševac, Novo Selo, Opčevac, Palančani, Pavličani, Pobjenik, Pobrđani, Prnjarovac, Prokljuvani, Siščani, Sovari, Suhaja, Vagovina, Vrtlinska, Vučani i Zdenčec), a oko 3000 u samome gradu. Čazma se smjestila na obroncima Moslavačke gore koji, prema rijeci Česmi prelaze u plodne ravnice, u pitomom, ali kraju koji zbog svojih raznorodnih geografskih karakteristika, može zadovoljiti svačiji ukus.

Bogata je prirodnim sirovinama, poput vode, u čijoj preradi vidi svoje buduće gospodarske potencijale. Oslanja se i na čistu prirodu, a time ekološku poljoprivredu i seoski turizam. U Čazmi je smještena drvnoprerađivačka industrija DI “Čazma” te prijevoznička tvrtka “Čazmatrans Nova”.