Razvojna agencija d.o.o.

Trg Čazmanskog kaptola 13
Telefon/fax: 00385(43)771194, 00385(43)771056
Mob: 099/2771-194

e-mail: razvojna.cazma@cazma.hr

OIB 78157023515
Žiro račun: 2340009-1110210271
V.d. direktorice: Goranka Vojnović, dipl.oecc.

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:
* Poslovanje nekretninama
* Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja
* Savjetovanje u vezi sa poslovanjem i upravljanjem
* Promidžba ( reklama i propaganda )
* Posredovanje u zapošljavanju
* Raznovrsne poslovne djelatnosti:
– osnivanje poduzetničkog centra
– izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama
– domaća i strana ulaganja
– obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
– kupnja i prodaja robe
– pružanje poslovnih usluga
– pružanje savjetodavnih i ostalih usluga za vanjske korisnike
– konzultantske usluge
– inženjering, projektni menadžment i tehnočke djelatnosti
– obučavanje za primjenu informatičkih tehnologija
– organizacija stručnih seminara

ZAKON O REGIONALNOM RAZVOJU RH

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_147_2751.html

ODLUKA O RAZVRSTAVANJU JLS PREMA STUPNJU RAZVIJENOSTI

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_158_3313.html

 

Natječaj  za javno prikupljanje prijava  za neposredno sudjelovanje Grada Čazme u sufinanciranju projekta održive gradnje  “POTICANJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA STAMBENIM OBJEKTIMA FIZIČKIH OSOBA NA PODRUČJU GRADA ČAZME”

Natječaj za javno prikupljanje prijava

Izjava prijavitelja

ORAZAC PRIJAVE

natjecaj_obnovljivi_izvori