Gradsko vijeće Grada Čazme čini trinaest članova.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Čazme je Branko Novković (HDZ), a zamjenica Ivana Žugaj (Kandidacijska lista grupe birača).

Članovi/ce:

Baćani Nedeljka (Kandidacijska lista grupe birača),

Bertek Tatjana (SDP),

Matešin Đuro (HDZ),

Đuran Damir (Nezavisni),

Grčić Igor (Damir Bajs NL, Glas, HSS, HSU, HSS BR, Demokrati, HNS, NSH, SU, BUZ, Reformisti),

Habijančić Marijana (Kandidacijska lista grupe birača),

Jurina Jurica (Kandidacijska lista grupe birača),

Marinić Kristijan (Damir Bajs NL, Glas, HSS, HSU, HSS BR, Demokrati, HNS, NSH, SU, BUZ, Reformisti),

Novković Branko (HDZ),

Petrović Nevena (Kandidacijska lista grupe birača),

Sabljak Murlin Ivana (Nezavisna),

Jančić Gordana (Kandidacijska lista grupe birača),

Žugaj Ivana (Kandidacijska lista grupe birača)

Temeljem Zakona o sprečavanju sukoba interesa, čl. 4 (NN 143/21), vijećnice Marijana Habijančić, Gordana Jančić i Nedeljka Baćani izjavile su kako u vlasništvu imaju 5% ili više udjela u vlasništvu poslovnih subjekata: Odvjetnica Marijana Habijančić (Habijančić), Logo-Gogo obrt za govornu terapiju (Jančić) i Baćani d.o.o. (Baćani).

Gradske komisije i povjerenstva:

Mandatna komisija: Ivana Žugaj, predsjednica; Nevena Petrović, članica, Ivana Sabljak Murlin, članica.

Povjerenstvo za izbor i imenovanja: Marijana Habijančić, predsjednica; Damir Đuran, član, Vjekoslav Budanec, član.

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost: Marijana Habijančić, predsjednica, Stjepan Gomerčić, član, Nikolina Kirin Antolčić, članica.

Komisija za mjesnu samoupravu: Nedeljka Baćani, predsjednica, Željka Sinković, članica, Damir Radan, član.

Komisija za financije i proračun: Branka Mikuleta, predsjednica, Branko Pleša, član, Stjepan Radan, član, Franjo Ravlić, član, Ivana Žugaj, članica.

Komisija za društvene djelatnosti, priznanja, predstavke i žalbe: Nevena Petrović, predsjednica, Franjo Matešin, član, Tatjana Bertek, članica.

Komisija za gospodarstvo, poljoprivredu, poduzetništvo i obrtništvo: Vjekoslav Budanec, predsjednik, Nikola Kutnjak, član, Matija Vinceković, član, Jurica Jurina, član, Ivana Sabljak Murlin, članica.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA NEZAVISNIH VIJEĆNIKA

Financijska izvješća nezavisnih vjećnika

šestomjesečna 2015

šestomjesečna 2016

godišnja 2016

Godišnji financijski izvještaj 2017 Duž_Mesar_Kajfeš

Godišnje financijsko izvješće Denis Sever

Godišnje financijsko izvješće Zdravko Tonković

Obavijest o primljenim donacijama 1.1. do 30.6.2018. Denis Sever

Obavijest o primljenim donacijama 1.1. do 30.6. Zdravko Tonković

Godišnji financijski izvještaj za razdoblje 1.1.2018. do 31.12.2018. Zdravko Tonković

Godišnji financijski izvještaj za razdoblje 1.1.2018. do 31.12.2018. Denis Sever

Denis Sever – financijska izvješća za 2019. godinu

Godišnji program i program za mandatno razdoblje, Goran Jambrušić

Financijski_plan

SAZIVI SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Saziv konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća

saziv vijeća

Saziv 2. sjednice Gradskog vijeća

Saziv 3. sjednice Gradskog vijeća

Saziv 4. sjednice Gradskog vijeća

Saziv 5. sjednice Gradskog vijeća

Saziv 6. sjednice Gradskog vijeća

Saziv 7. sjednice Gradskog vijeća

Saziv 8. sjednice Gradskog vijeća

Saziv 10. sjednice Gradskog vijeća

Saziv 11. sjednice Gradskog vijeća

Saziv 12. sjednice Gradskog vijeća

Saziv 13. sjednice Gradskog vijeća

Saziv 14. sjednice Gradskog vijeća

Saziv 15. sjednice Gradskog vijeća

Saziv 6. sjednice Gradskog vijeća

saziv-17-sjednice-gradskog-vijeca

saziv-18-sjednice-gradskog-vijeca

saziv-19-sjednica-gradskog-vijeca

SAZIV 20. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

SAZIV 21. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Saziv konstituirajuće sjednice 2017

Saziv 2. sjednice Gradskog vijeća 2017

SAZIV 3. SJEDNICE G.V. 2017

SAZIV 4. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

SAZIV 5. SJEDNICE G.V

SAZIV 6. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Saziv 7. sjednice Gradskog vijeća

SAZIV 8. sjednice

Saziv 9. sjednice

Saziv 10. sjednice Gradskog vijeća

SAZIV 11. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Saziv 12. sjednice Gradskog vijeća

Saziv 13. sjednice Gradskog vijeća

Saziv 14. sjednice Gradskog vijeća

SAZIV 15. SJEDNICA GV

SAZIV 16. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

SAZIV 17. SJEDNICE G.V

saziv 18. sjednice

SAZIV 19. SJEDNICE

SAZIV 20. SJEDNICE

SAZIV 21. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA.doc

ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA

odluke-gradskog-vijeca-13-sjednica

Odluke 14. sjednice Gradskog vijeća

Odluke Gradskog vijeća 15. sjednica

Odluke Gradskog vijeća 16. sjednica

odluke-gradskog-vijeca-17-sjednica

polugodisnji-obracun-2016

odluke-s-19-sjednice-gradskog-vijeca

Odluke Gradskog vijeća 20. sjednica

Odluke Gradskog vijeća 21. sjednica

Odluke s konstituirajuće sjednice

odluke 2. sjednica vijeća

odluke 3. sjednica vijeća

Odluke s 4. sjednice Gradskog vijeća

Odluke Gradskog vijeća 5. sjednica 2018

Odluke Gradskog vijeća 6. sjednica 2018

Odluke Gradskog vijeća 7. sjednica 2018

Odluke Gradskog vijeća 8. sjednica 2018

Odluke Gradskog vijeća 9. sjednica 2018

Odluke Gradskog vijeća 10. sjednica 2018

Odluke Gradskog vijeća 11. sjednica 2018

Odluke Gradskog vijeća 12. sjednica 2019

Odluke Gradskog vijeća 13. sjednica 2019

Odluke Gradskog vijeća 14. sjednica 2019

Odluke Gradskog vijeća 15. sjednica 2019

Odluke Gradskog vijeća 16. sjednica 2019.

Odluke Gradskog vijeća 17. sjednica 2019

18. sjednica 2020

19. sjednica 2020

20. sjednica

21. sjednica 15.7.2020.

ZAPISNICI SA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Zapisnik o radu konstituirajuće sjednice GV-a-2013.

Zapisnik o radu 2. sj. sjednice GV-a 10.07.2013.

Zapisnik o radu 3. sjednice GV-a-2013.

Zapisnik o radu 4. sjednice GV-17.12.2013.

Ispravak zapisnika sa 4.sj. GV.17.12.2013.

Zapisnik o radu 5. sjednice GV-a-2014.

Zapisnik o radu 6. sjednice GV-a-2014.-za 16.06.

Zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme

Zapisnik s 8. sjednice GV

Zapisnik s 9. sjednice GV

Zapisnik s 10. sjednice GV

Zapisnik s 11. sjednice Gradskog vijeća

Zapisnik s 12. sjednice Gradskog vijeća

Zapisnik s 13. sjednice Gradskog vijeća

Zapisnik s 14. sjednice Gradskog vijeća

Zapisnik s 15. sjednice Gradskog vijeća

Zapisnik s 16. sjednice Gradskog vijeća

zapisnik-sa-17-sjednice-gradskog-vijeca

zapisnik-sa-18-sjednice-gradskog-vijeca

zapisnik-sa-19-sjednice-gradskog-vijeca

Zapisnik sa 20. sjednice Gradskog vijeća

Zapisnik sa 21. sjednice Gradskog vijeća

Zapisnik s konstituirajuće sjednice

Zapisnik s 2. sjednice Gradskog vijeća 2017

Zapisnik s 3. sjednice Gradskog vijeća 2017

Zapisnik s 4. sjednice Gradskog vijeća 2017

Zapisnik s 5. sjednice Gradskog vijeća 2018

Zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća 2018.

Zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća 2018.

Zapisnik s 8. sjednice Gradskog vijeća 2018.

Zapisnik s 9. sjednice Gradskog vijeća 2018.

Zapisnik s 10. sjednice Gradskog vijeća 2018.

Zapisnik s 11. sjednice Gradskog vijeća 2018.

Zapisnik s 12. sjednice Gradskog vijeća 2019.

Zapisnik s 13. sjednice Gradskog vijeća 2019.

Zapisnik s 14. sjednice Gradskog vijeća 2019.

Zapisnik s 15. sjednice Gradskog vijeća 2019

Zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća 2019

Zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća 2019

Zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća 2020

zapisnik 20. sjednica gv

Zapisnik s 21. sjednice Gradskog vijeća 2020

DOSTUPNOST AUDIO ZAPISA SJEDNICA

U Gradskoj upravi Grada Čazme dostupni su audio zapisi sjednica Gradskog vijeća Grada Čazme.

JAVNOST SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Rad Gradskog vijeća Grada Čazme i njegovih radnih tijela je javan.

Način izvješćivanja i mogućnosti prisustvovanja sjednicama regulirana je Poslovnikom objavljenom u Službenom vjesniku 20/09 i 17/13.

http://www.glasila.hr/Glasila/SV/SV2009.pdf

http://www.glasila.hr/Glasila/SV/SV1713.pdf

Zahtjev-za-prisustvovanje-sjednici-GV

Zbog ograničenog prostora, sjednici može prisustvovati najviše do 5 osoba.

U slučaju velikog interesa, poštovat će se pravilo rednog broja prijave.