Gradsko vijeće Grada Čazme čini petnaest članova.

 

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Čazme je Nedeljka Baćani (HSS), a zamjenica Danijela Šajtar (HDZ-HSP AS) .

 

Članovi:

Nedeljka Baćani (HSS),

Nevijo Birt (HSLS),

Petar Dudaš (HSS),

Rudolf Duž (Kandidacijska lista grupe birača – Rudolf Duž),

Stjepan Gomerčić (SDP-HNS-HSU),

Marijan Habijančić (HSS),

Darko Kajfeš (Kandidacijska lista grupe birača – Rudolf Duž),

Ivan Kovačević (HDZ-HSP AS),

Branko Kupsjak (HSS),

Antun Mesar (Kandidacijska lista grupe birača – Rudolf Duž),

Franjo Milčić (SDP-HNS-HSU),

Nikolina Perčec (HSS),

Željko Sinković (HDZ-HSP AS)

Danijela Šajtar (HDZ-HSP AS)

Ivana Žugaj (HSS)

članovi GV s gradonačelnikom'

 

 

Gradski odbori i povjerenstva:

Mandatno povjerenstvo: Branko Kupsjak, predsjednik; Stjepan Gomerčić, Josip Vinceković, članovi.

Odbor za izbor i imenovanja: Nedeljka Baćani, predsjednica; Vinko Ravlić i Marijan Habijančić, članovi.

Odbor za statutarno – pravna pitanja: Nikolina Perčec, predsjednica; Anđelko Berković i Stjepan Gomerčić, članovi.

Odbor za mjesnu samoupravu: Branko Kupsjak, predsjednik; Ivan Crnčić, Franjo Milčić, članovi.

Odbor za financije i proračun:  Ivo Salaj, predsjednik; Nikolina Perčec, Ivana Žugaj, Alojz Podgorski i Darko Kajfeš, članovi.

Odbor za društvene djelatnosti, priznanja, predstavke i žalbe: Jadranka Kruljac – Sever, predsjednica; Danijela Šajtar,  Nevijo Birt, članovi.

Odbor za gospodarstvo, poljoprivredu, poduzetništvo i obrtništvo: Vjekoslav Budanec, predsjednik; Marica Tičak, Marijan Habijančić, Žaljko Sinković i Dražen Pavlović, članovi.

 

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA NEZAVISNIH VIJEĆNIKA

Financijska izvješća nezavisnih vjećnika

šestomjesečna 2015

šestomjesečna 2016

godišnja 2016

 

SAZIVI SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Saziv konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća

saziv vijeća

Saziv 2. sjednice Gradskog vijeća

Saziv 3. sjednice Gradskog vijeća

Saziv 4. sjednice Gradskog vijeća

Saziv 5. sjednice Gradskog vijeća

Saziv 6. sjednice Gradskog vijeća

Saziv 7. sjednice Gradskog vijeća

Saziv 8. sjednice Gradskog vijeća

Saziv 10. sjednice Gradskog vijeća

Saziv 11. sjednice Gradskog vijeća

Saziv 12. sjednice Gradskog vijeća

Saziv 13. sjednice Gradskog vijeća

Saziv 14. sjednice Gradskog vijeća

Saziv 15. sjednice Gradskog vijeća

Saziv 6. sjednice Gradskog vijeća

saziv-17-sjednice-gradskog-vijeca

saziv-18-sjednice-gradskog-vijeca

saziv-19-sjednica-gradskog-vijeca

SAZIV 20. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

SAZIV 21. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

 

ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA

Odluke Gradskog vijeća 5. sjednica

Odluke Gradskog vijeća 6. sjednica

Odluke Gradskog vijeća 7. sjednica

Odluke Gradskog vijeće 8. sjednica

Odluke Gradskog vijeća 9. sjednica

Odluke Gradskog vijeća 10. sjednica

Odluke Gradskog vijeća 11. sjednica

Odluke Gradskog vijeća 12. sjednica

odluke-gradskog-vijeca-13-sjednica

Odluke 14. sjednice Gradskog vijeća

Odluke Gradskog vijeća 15. sjednica

Odluke Gradskog vijeća 16. sjednica

odluke-gradskog-vijeca-17-sjednica

polugodisnji-obracun-2016

odluke-s-19-sjednice-gradskog-vijeca

Odluke Gradskog vijeća 20. sjednica

Odluke Gradskog vijeća 21. sjednica

 

ZAPISNICI SA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Zapisnik o radu konstituirajuće sjednice GV-a-2013.

Zapisnik o radu 2. sj. sjednice GV-a 10.07.2013.

Zapisnik o radu 3. sjednice GV-a-2013.

Zapisnik o radu 4. sjednice GV-17.12.2013.

Ispravak zapisnika sa 4.sj. GV.17.12.2013.

Zapisnik o radu 5. sjednice GV-a-2014.

Zapisnik o radu 6. sjednice GV-a-2014.-za 16.06.

Zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme

Zapisnik s 8. sjednice GV

Zapisnik s 9. sjednice GV

Zapisnik s 10. sjednice GV

Zapisnik s 11. sjednice Gradskog vijeća

Zapisnik s 12. sjednice Gradskog vijeća

Zapisnik s 13. sjednice Gradskog vijeća

Zapisnik s 14. sjednice Gradskog vijeća

Zapisnik s 15. sjednice Gradskog vijeća

Zapisnik s 16. sjednice Gradskog vijeća

zapisnik-sa-17-sjednice-gradskog-vijeca

zapisnik-sa-18-sjednice-gradskog-vijeca

zapisnik-sa-19-sjednice-gradskog-vijeca

Zapisnik sa 20. sjednice Gradskog vijeća

Zapisnik sa 21. sjednice Gradskog vijeća

 

DOSTUPNOST AUDIO ZAPISA SJEDNICA

U Gradskoj upravi Grada Čazme dostupni su audio zapisi sjednica Gradskog vijeća Grada Čazme.

 

JAVNOST SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Rad Gradskog vijeća Grada Čazme i njegovih radnih tijela je javan.

Način izvješćivanja i mogućnosti prisustvovanja sjednicama regulirana je Poslovnikom objavljenom u Službenom vjesniku 28/03, gl. X, čl. 113. i 114.  http://www.glasila.hr/Glasila/SV/SV2803.pdf

Zahtjev za prisustvovanje sjednici GV

Zbog ograničenog prostora, sjednici može prisustvovati najviše do 5 osoba.

U slučaju velikog interesa, poštovat će se pravilo rednog broja prijave.