http://ponuda-jn.nn.hr/WZOnlineSearch.aspx

Kako biste vidjeli on-line objavljene oglase javne nabave Grada Čazme, kliknite na gornji link, potom “Na formular traži”, pod “Naziv naručitelja” upišite Grad Čazma te kliknite na gumb “Pokreni pretraživanje”.

Temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) propisano je da naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektom ako čelnik tog tijela istovremeno obavlja upravljačke poslove u tom gospodarskom subjektu ili je vlasnik poslovnog udjela, dionica ili drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju, odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 20%.

Ugovori o javnoj nabavi sklopljeni protivno navedenoj odredbi ništavni su.

Grad Čazma obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi kao javni naručitelj.

Gradonačelnik Dinko Pirak, prof. očitovao se kao vlasnik OPG-a “Pirak”, 26. lipnja 33, Čazma, stoga Grad Čazma ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s navedenim gospodarskim subjektom.

Izmjene_i_dopune_plan_nabave_za_2012

Plan_nabave_za_2012

Plan_nabave_za_2013

pregled sklopljenih ugovora javna nabava

Plan nabave za 2013 – I izmjene i dopune

Plan nabave za 2013 – II izmjene i dopune

Plan nabave za 2014

Plan nabave 2013 – JVP

Plan nabave 2014 – JVP

Plan nabave – Djecji vrtic Pcelica

Plan nabave 2014 – Centar za kulturu

Plan nabave DV _Pčelica_ Čazma za 2015. godinu

Plan nabave za 2015 – JVP Čazma

TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE

Centar za kulturu_plan nabave 2015

PLAN NABAVE ZA 2015

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2014

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave br. bn 2/15 – za rekonstrukciju Ul. M. Novačića u Čazmi

Odluka Rencon

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave br. bn 1/15 – izrada projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta

Odluka H-projekt

PROCEDURE NAPLATE I OBRAČUNA

IZMJENE I DOPUNE PLANA-NABAVE-ZA-2015

PLAN-NABAVE-ZA-2016

IZMJENE-I-DOPUNE-PLANA-NABAVE-ZA-2016

2-izmjene-i-dopune-plana-nabave-za-2016

PLAN-NABAVE-ZA-2017_Grad_Cazma

PLAN-NABAVE-ZA-2017_Razvojna_agencija_Cazma

Registar_ugovora_i_OS_Razvojna_agencija_Cazma

pregled-sklopljenih-ugovora-javna-nabava

I IZMJENE I DOPUNE PLANA-NABAVE-ZA-2017_Grad_Cazma

Pravilnik o jednostavnoj nabavi 2017

II IZMJENE I DOPUNE PLANA-NABAVE-ZA-2017_Grad_Cazma

plan nabave 2018 Grad Čazma

Plan nabave –I izmjene- Grad Čazma

UGOVORI 2017. -javna nabava

Izmjena i dopuna Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga Grada Čazme