http://ponuda-jn.nn.hr/WZOnlineSearch.aspx

Kako biste vidjeli on-line objavljene oglase javne nabave Grada Čazme, kliknite na gornji link, potom “Na formular traži”, pod “Naziv naručitelja” upišite Grad Čazma te kliknite na gumb “Pokreni pretraživanje”.

Temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) propisano je da naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektom ako čelnik tog tijela istovremeno obavlja upravljačke poslove u tom gospodarskom subjektu ili je vlasnik poslovnog udjela, dionica ili drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju, odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 20%.

Ugovori o javnoj nabavi sklopljeni protivno navedenoj odredbi ništavni su.

Grad Čazma obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi kao javni naručitelj.

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/2016) GRAD ČAZMA, Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13, OIB: 81963437417, objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektom OPG “Kristina Pirak“, 26. lipnja 33, Čazma, OIB: 82874017649 (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podugovaratelja odabranom ponuditelju).

Zakon o javnoj nabavi

 

 

Tablica sklopljenih ugovora

UGOVORI 2018.

UGOVORI 2018. -javna nabava

 

PLAN NABAVE ZA 2019.

Plan nabave – Grad Čazma 2019.

I. Izmjene i dopune Plana nabave – Grad Čazma 2019. – kopija

II. Izmjene i dopune Plana nabave – Grad Čazma 2019 (2)

III. Izmjene i dopune Plana nabave – Grad Čazma 2019

PLAN NABAVE ZA 2018. I IZMJENE

Plan nabave 2018. i izmjene

Izmjena i dopuna Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga Grada Čazme

Pokrenut postupak jednostavne nabave

Grad Čazma pokrenuo je postupak jednostavne nabave za nabavu usluge organizacije događanja, usluge dizajna i grafičke pripreme i tiska letka, plakata i roll up bannera i nabave promidžbenog i izobrazno – informativnog materijala u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Čuvajmo okoliš zajedno“ koji se financira iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. -2020., (Ref.br.ugovora KK.06.3.1.07.0066).

2.1. Organizacija događanja JN27

2.2. Dizajn, grafička priprema i tisak JN28

2.3. Promidžbeni i izobrazno informativni materijal JN29

ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude JN27

ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude JN28

ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude JN29

 

PLAN NABAVE I IZMJENE 2017.

Plan nabave i izmjene 2017

UGOVORI 2017. -javna nabava

Poziv na dostavu ponude za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Interpretacijsko-rekreacijskog centra “Bio-park Čazma”

Poziv na dostavu ponude JN 3 17

Odluka o odabiru JN 3 17

Poziv na dostavu ponude za izradu idejnog rješenja Park “Arboretum”, “Dolina Česme” i MIC “Priroda Čazma”

Poziv na dostavu ponuda JN 4 17

Odluka o odabiru JN 4 17

Poziv na dostavu ponude za izradu idejnog rješenja i troškovnika za uređenje lokaliteta Medjame i Interpretacijskog lokaliteta ŠRC Vustje

Poziv na dostavu ponude JN 5 17

Odluka o odabiru JN 5 17

Poziv na dostavu ponude za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Biciklističkog parka uz poučno-tematsku stazu i izgradnju Informacijsko-prodajnog centra “Zelena tržnica”

Poziv na dostavu ponuda JN 6 17

Odlluka o odabiru JN 6 17

PLAN NABAVE I IZMJENE 2016.

Plan nabave i izmjene 2016

PLAN NABAVE I IZMJENE 2015.

Plan nabave i izmjene 2015

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave br. bn 2/15 – za rekonstrukciju Ul. M. Novačića u Čazmi

Odluka Rencon

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave br. bn 1/15 – izrada projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta

Odluka H-projekt

PROCEDURE NAPLATE I OBRAČUNA