Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Postupak jednostavne nabave

Grad Čazma pokrenuo je dana 10. travnja 2019. g. postupak jednostavne nabave za izgradnju javne rasvjete u Ulici hrvatskih branitelja u Čazmi.

U ovom predmetu nabave Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/2016) GRAD ČAZMA, Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13, OIB: 81963437417, objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektom OPG “Kristina Pirak“, 26. lipnja 33, Čazma, OIB: 82874017649 (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podugovaratelja odabranom ponuditelju).

Poziv na dostavu ponuda Javna rasvjeta Ulica hrvatskih branitelja

PRILOG I – Ponudbeni list

PRILOG II – troškovnik

PRILOG III – izjava o jamstvu

PRILOG IV – popis ugovora

 

Postupak jednostavne nabave

Grad Čazma pokrenuo je postupak jednostavne nabave za nabavu savjetodavne usluge vezane uz provedbu postupka javne nabave za projekt “Čazma Natura”.

U ovom predmetu nabave Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/2016) GRAD ČAZMA, Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13, OIB: 81963437417, objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektom OPG “Kristina Pirak“, 26. lipnja 33, Čazma, OIB: 82874017649 (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podugovaratelja odabranom ponuditelju).

Poziv za podnošenje ponuda JN 21-Izmjena

Poziv za podnošenje ponuda JN 21

Ponudbeni list

Prilog I. Troškovnik

 

Postupak jednostavne nabave

Grad Čazma pokrenuo je postupak jednostavne nabave za nabavu usluge ovlaštenog inženjera arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektortehničke struke, a u svrhu provedbe projekta “Čazma Natura” financiranog iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020 (Ref.br.ugovora KK.06.1.02.034)

U ovom predmetu nabave Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/2016) GRAD ČAZMA, Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13, OIB: 81963437417, objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektom OPG “Kristina Pirak“, 26. lipnja 33, Čazma, OIB: 82874017649 (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podugovaratelja odabranom ponuditelju).

Poziv za podnošenje ponuda JN20-NČ

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

III. Troškovnik JN20-NČ

II. Projektni zadatak JN20-NČ

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave broj JN 20-NČ