Djeluje od l993. god., a od 2000 godine kao područni odjel Glazbene škole ” Vatroslav Lisinski “Bjelovar. Glazbenu školu pohađa dvadesetak djece ( klavir, gitara ) koja uspješno nastupaju na smostalnim koncertima i u sklopu kulturnih i drugih manifestacija koje organizira grad Čazma.

Kontakt: Glazbena škola “Vatroslav Lisinski” Bjelovar 244-416