Na području Grada Čazme osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Mjesni odbori u Gradu Čazmi:

 1. Mjesni odbor Cerina – za naselja: Cerina, Grabik, Donji Dragičevac i Gornji Dragičevac;
  predsjednica: Slađana Rakoš, Cerina 50, 099/6770-383. Zamjenica predsjednice: Željka Sinković, Grabik 31.
 2. Mjesni odbor Čazma – za naselja: Bosiljevo, Čazma, Dereza, Grabovnica, Milaševac, Prokljuvani i Suhaja;
  predsjednica: Vesna Bacalja, M. Novačića 19, Čazma, 098/239-684. Zamjenik predsjednice: Milan Obranović, F. Vidovića 44, Čazma.
 3. Mjesni odbor Dapci – za naselja: Dapci, Marčani, Opčevac, Sovari i Palančani;
  predsjednik: Dražen Čanađija, Palančani 127, 091/542-3015. Zamjenik predsjednika: Željko Katalenić, Dapci 150.
 4. Mjesni odbor Draganec – za naselja: Bojana, Donji Draganec, Gornji Draganec, Komuševac, Siščani, Vagovina, Zdenčec;
  predsjednik: Veno Dušek, G. Draganec 214, 098/453-350. Zamjenik predsjednika: Stjepan Pećina, Vagovina 49.
 5. Mjesni odbor Lipovčani – za područje: Donji Lipovčani, Gornji Lipovčani i Prnjarovac;
  predsjednik: Marijan Bertek, G. Lipovčani 64, 099/2471-488. Zamjenik predsjednika: Silvio Rendulić, Prnjarovac 66.
 6. Mjesni odbor Miklouš – za područje: Donji Miklouš, Gornji Miklouš, Martinac, Novo Selo i Vučani;
  predsjednik: Josip Škrinjar, Novo Selo 17. Zamjenik predsjednika: Damir Zajček, D. Miklouš 58, 098/9704-421.
 7. Mjesni odbor Vrtlinska – za naselja: Andigole, Pavličani, Vrtlinska, Pobjenik i Pobrđani;
  predsjednik: Marijan Habijančić, Vrtlinska 169, 098/256-260. Zamjenik predsjednika: Dragan Bura, Vrtlinska 92.