Na području Grada Čazme osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Mjesni odbori u Gradu Čazmi:

 1. Mjesni odbor Cerina – za naselja: Cerina, Grabik, Donji Dragičevac i Gornji Dragičevac;
  predsjednik: Nikolina Perčec, Cerina 103, 091/4882-970. Zamjenik predsjednika: Marijan Bukovščak, Grabik 21.
 2. Mjesni odbor Čazma – za naselja: Bosiljevo, Čazma, Dereza, Grabovnica, Milaševac, Prokljuvani i Suhaja;
  predsjednik: Rudolf Duž, Livadarska 15, Čazma, 095/5126-850. Zamjenik predsjednika: Marijan Đanić, Voćarska 15, Čazma.
 3. Mjesni odbor Dapci – za naselja: Dapci, Marčani, Opčevac, Sovari i Palančani;
  predsjednik: Alen Muselin, Dapci 124, 099/673-6919. Zamjenik predsjednika: Tomislav Dabac, Općevac 26.
 4. Mjesni odbor Draganec – za naselja: Bojana, Donji Draganec, Gornji Draganec, Komuševac, Siščani, Vagovina, Zdenčec;
  predsjednik: Ivan Barbarić, G. Draganec 319, 098/381-337. Zamjenik predsjednika:
 5. Mjesni odbor Lipovčani – za područje: Donji Lipovčani, Gornji Lipovčani i Prnjarovac;
  predsjednik: Marijan Bertek, G. Lipovčani 64, 099/247-1488. Zamjenik predsjednika: Đorđe Stojčević, D. Lipovčani 42.
 6. Mjesni odbor Miklouš – za područje: Donji Miklouš, Gornji Miklouš, Martinac, Novo Selo i Vučani;
  predsjednik: Mladen Barković, G. Miklouš 66, 099/872-0436. Zamjenik predsjednika: Damir Zajček, D. Miklouš 58.
 7. Mjesni odbor Vrtlinska – za naselja: Andigole, Pavličani, Vrtlinska, Pobjenik i Pobrđani;
  predsjednik: Ivan Tomac, Pavličani 102, 043/774-102. Zamjenik predsjednika: Ivan Crnčić, Vrtlinska 29.