JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na sistematizirano radno mjesto knjižničar
Knjižničar (VSS), 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rad od tri (3) mjeseca.

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP UGOSTITELJSKOG PROSTORA, 27.3.2024.

NATJEČAJ

Javni natječaj DV “Pčelica” Čazma

Javni natječaj DV “Pčelica” Čazma

Javni natječaj za udruge

https://www.cazma.hr/vijesti/javni-natjecaj-za-sufinanciranje-projekata-od-interesa-za-opce-dobro-koje-provode-udruge-na-podrucju-grada-cazme-u-2024-g/

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu prostora na korištenje organizacijama civilnog društva (udrugama)

J A V N I N A T J E Č A J
za prodaju osobnog automobila u vlasništvu Grada Čazme

NATJEČAJ DJEČJI VRTIĆ “PČELICA

Za radno mjesto računovođa- na određeno- puno radno vrijeme-zamjena, 1 izvršitelj/ica

NATJEČAJ DJEČJI VRTIĆ “PČELICA

 1. Za radno mjesto odgojitelj/ica pripravnik/ica- na određeno- pola radnog vremena, 1 izvršitelj/ica, za period od godine dana(voditelj/ica predškole)
 2. Za radno mjesto odgojitelj/ica-na određeno-pola radnog vremena, 1 izvršitelj/ica, za period od godine dana(popodnevni program)
 3. Za radno mjesto odgojitelj/ica-na određeno-puno radno vrijeme, 1izvršitelj/ica, za period od godine dana(rad u dvije smjene)
 4. Za radno mjesto pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju-na određeno-pola radnog vremena, 1izvršitelj/ica, za period od godine dana

NATJEČAJ DJEČJI VRTIĆ “PČELICA

 1. Za radno mjesto odgojitelj/ica- na određeno- puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, za pedagošku 2023./24.g.
 2. Za radno mjesto domar(m/ž)- na određeno-puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, za pedagošku 2023./24.g.
 3. Za radno mjesto zdravstveni voditelj(m/ž) – na određeno pola radnog vremena, 1 izvršitelj/ica za pedagošku 2023./24.g.
 4. Za radno mjesto pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju(m/ž) – na određeno puno radnog vrijeme, 1 izvršitelj/ica za pedagošku 2023./24.g.
 5. Za radno mjesto spremač(m/ž) – na određeno puno radno vrijeme, 2 izvršitelja/ice za pedagošku 2023./24.g.

OTVORENI NATJEČAJI U DV “PČELICA”

https://vrtic-pcelica-cazma.hr/?s=javni+natje%C4%8Daj+za+izbor

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVE – DIREKTORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o.

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/CE UPRAVNOG ODJELA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, OBRAZOVANJE I ODNOSE S JAVNOŠĆU GRADA ČAZME

NATJEČAJ za radno mjesto pedagog – na određeno – puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, za pedagošku 2022./23.g.

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR ČLANA UPRAVE – DIREKTORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALIJE D.O.O.

NATJEČAJ DJEČJI VRTIĆ “PČELICA”

 1. Za radno mjesto odgojitelj- na određeno- puno radno vrijeme, 5 izvršitelja/ica, za pedagošku 2022./23.g.
 2. Za radno mjesto odgojitelj- na određeno-pola radnog vremena, 2 izvršitelja/ice, za pedagošku 2022./23.g.
 3. Za radno mjesto pedagog- na određeno- puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, za pedagošku 2022./23.g.

NATJEČAJ ZA UDRUGE

http://www.cazma.hr/vijesti/javni-natjecaj-za-udruge-2/

NATJEČAJ ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

https://www.cazma.hr/vijesti/javni-poziv-za-financiranje-programskih-sadrzaja-elektronickih-medija-u-2023-godini/

JAVNI POZIV ZA PRODAJU VATROGASNOG VOZILA – VATROGASNE AUTOLJESTVE

OBAVIJEST O TESTIRANJU I UPUTE KANDIDATIMA

NATJEČAJ

Za radno mjesto voditelj računovodstva-zamjena na određeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

NATJEČAJ

Za radno mjesto pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju- na određeno- pola radnog vremena, 1 izvršitelj/ica, za pedagošku 2022./23.

OGLAS

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Uključi se III“

JAVNI NATJEČAJ

za osobnog asistenta/asistenticu

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čazme 17.01.2022.

Natječaj za zapovjednika JVP grada Čazme

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=119312387

Natječaj za odgojitelja/pripravnika na određeno

Natječaj za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za studente

https://www.cazma.hr/vijesti/natjecaj-za-dodjelu-jednokratnih-novcanih-pomoci-za-studente-2/

J A V N I   N A T J E Č A J za prodaju  nekretnina u vlasništvu Grada Čazme prikupljanjem pisanih ponuda

JAVNI NATJEČAJ

za sufinanciranje projekata od interesa za opće dobro

 koje provode udruge na području Grada Čazme u 2021. godini

Natječaji DV “Pčelica”

Natječaj-1

Natječaj-2

Natječaj-2čazmanski mališani

O D L U K A o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje kamate studentskih kredita za akademsku godinu 2020/21

N A T J E Č A J za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za studente preddiplomskih i diplomskih studija za akademsku godinu 2020./21.

J A V N I   N A T J E Č A J

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čazme

Javni natječaj 2020

Natječaj u Dječjem vrtiću “Pčelica” Čazma

Natječaj za odgojitelja-icu

Javni pozivi

Javni pozivi

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje proljetne sjetve u 2020. g.

javni_poziv_-_proljetna_sjetva_2020.

obrazac_zahtjeva_za_proljetnu_sjetvu_2020.godina_-_fizicke_osobe

obrazac_zahtjeva_za_proljetnu_sjetvu_2020.godina__-_pravne_osobe (1)

izjava_o_primljenim_potporama_male_vrijednosti

privola

PR-prijava potrebe za odgojiteljem-pripravnikom

Natječaj odgojitelj-pripravnik

Natječaji Dječji vrtić “Pčelica” Čazma

fwnatjeaji28_01_2020_

Natječaj za udruge 2020 – dokumentacija

natječaj za udruge 2020 – dokumentacija

Natječaji Dječji vrtić “Pčelica”

Natječaj-5.12.2019

Natječaj odgojitelj, spremačica5.12.2019

Javni poziv za sufinanciranje kamate studentskih kredita za akademsku godinu 2019./20.

Pojednostavljeni kriteriji za jednokratnu pomoć za studente

Molbe za jednokratnu pomoć se podnose poštom ili osobno na adresu Grad Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13, 43 240 Čazma, najkasnije do 21.10.2019.

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora

Natječaj za ravnatelja DV Pčelica Čazma

Natječaj ravnatelj

Natječaji za odgojitelje u DV Pčelica Čazma

Natječaj

Natječaj1

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta 2019.

1.JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA 2019

Ponuda 2019

NATJEČAJ za prijem u radni odnos na određeno puno radno vrijeme na projektu “Za čazmanske mališane zajedno”

 1. Logoped/inja izvršitelj/ica – VSS, određeno, puno radno vrijeme ili Logoped/inja – pripravnik

Natječaj logoped

NATJEČAJ za radno mjesto spremačica – pralja u DV “Pčelica” Čazma

Natječaj 27.05.2019

NATJEČAJ za prijem u radni odnos od 1.06.2019. na određeno vrijeme na projektu “ZA ČAZMANSKE MALIŠANE ZAJEDNO” u sklopu poziva Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja 

 1. Odgojitelj/ica-1 izvršitelja/ica-VŠS,određeno, puno radno vrijeme ili Odgojitelj/ica-pripravnik

Natječaj vrtić

Natječaj 18.03.19

Natječaj DV “Pčelica” Čazma za odgojitelje

JAVNI POZIV ZA KREDITIRANJE PROLJETNE SJETVE

Javni poziv – proljetna sjetva 2019

Obrazac Zahtjeva za proljetnu sjetvu 2019.godina

Izjava o primljenim potporama_male_vrijednosti

Privola

NATJEČAJI DV “Pčelica” Čazma – “Za Čazmanske mališane zajedno”

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čazme

NATJEČAJ za radno mjesto odgojitelja – na određeno, pola radnog vremena, 1 izvršitelj/ica-voditelj/ica predškole

natječaj

NATJEČAJ za prijem u radni odnos od 1.01.2019. na određeno vrijeme – 26 mjeseci na projektu

“ZA ČAZMANSKE MALIŠANE ZAJEDNO!”

u sklopu poziva Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

natjecaj1

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA ODGOJITELJA

Natječaj za radna mjesta odgojitelja u DV Pčelica

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta

JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA

Natječaj za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za studente

II. javno nadmetanje za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Čazme

II. javno nadmetanje za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Čazme

Javni natječaj za zakup gradskog poljoprivrednog zemljišta

JAVNI NATJEČAJ za zakup gradskog poljoprivrednog zemljišta 23.4.2018.

Natječaj za prijem u radni odnos na projektu “Uključi se!”

http://www.cazma.hr/vijesti/natjecaj/

Raspisani natječaj

ZA RADNO MJESTO VATROGASAC U JVP ČAZMA

Pravilnik kriterija

Pravilnik unutar ustr

Pravilnik unutar ustr1

Pravilnik unutar ustr2

Pravilnik unutar ustr3

Pravilnik unutar ustr4

Pravilnik unutar ustr5

JAVNI NATJEČAJ – Grad Čazma

Klasa: 112-02/17-01/1

Urbroj: 2110-01-04/17-1 od 22. XI. 2017.    (5747)

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11) i članka 8. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Čazme, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Upravni odjel za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju

1. stručni računovodstveni i informatički referent – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

2. referent za komunalno gospodarstvo – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8234188.html

NATJEČAJ ZA SLUŽBENIKA OPIS POSLOVA STRUČNOG SURADNIKA

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javno nadmetanje za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Čazme

NATJEČAJ DJEČJI VRTIĆ

Za radno mjesto odgojitelja –na određeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica-zamjena za bolovanje

Za radno mjesto odgojitelja- na određeno, pola radnog vremena, 1 izvršitelj/ica-voditelj/ica predškole

Natječaj vrtić

J A V N I   P O Z I V za podnošenje prijava za dodjelu prostora na korištenje organizacijama civilnog društva (udrugama)

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU PROSTORA UDRUGAMA

JAVNI NATJEČAJ

Natječaj za radno mjesto vatrogasac u JVP Čazma

Pravilnik o kriterijima i postupku odabira kandidata na radno mjesto vatrogasac u JVP Grada Čazme

JAVNI NATJEČAJ

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta Čazma i Draganec

JAVNI POZIV

nositeljima prava na nekretninama

Javni poziv27032017

JAVNI NATJEČAJ

za sufinanciranje  programa i projekata od interesa za opće dobro

koje provode udruge na području Grada Čazme u 2017. godini

Opisni-obrazac2017

Obrazac-za-financijski-izvještaj

Obrazac-za-opisni-izvještaj

Obrazac-financijski plan

odluka o imenovanju povjerenstva 2017

godisnji plan raspisivanja natjecaja 2017

izjava o partnerstvu 2017

izjava o tocnosti

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga za 2017

Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

Pravilnik_o_financiranju_programa_i_projekata_od_interesa_za_opće_dobro_koje_provode_udruge_na_području_Grada_Čazme

prijedlog-ugovora-o-sufinanciranju 2017

Upute_Grad Cazma 2017

zahtjev za isplatu 2017.

JAVNI POZIV

nositeljima prava na nekretninama

Čazma javni poziv 1_4 432

O B A V I J E S T
o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta

prodaja-poljoprivrednog-zemljista-ko-vrtlinska

prodaja-poljoprivrednog-zemljista-bojana

prodaja-poljoprivrednog-zemljista-vrtlinska

JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora

javni-natjecaj-za-zakup-poslovnog-prostora

JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama

javni-poziv-nositeljima-prava-na-nekretninama-2016

NATJEČAJ za radno mjesto odgojitelja u Dječjem vrtiću “Pčelica” Čazma

natjecaj-dv-pcelica

J A V N I   N A T J E Č A J – izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Slavka Kolara Čazma

javni-natjecaj-gradska-knjiznica-2016

Odluka o objavi informacije za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište Bukovina

Odluka o objavi informacije za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište Bukovina

JAVNI POZIV

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama

NATJEČAJ ZA RAD NA 6 MJESECI U LAG-U MOSLAVINA

NATJEČAJ za rad na 6 mjeseci u LAG-u Moslavina

Javni natječaj za sufinanciranje udruga

FINANCIJSKE POMOĆI ZA STUDENTE

Dodjela jednokratnih novčanih pomoći za studente preddiplomskih i diplomskih studija

Natječaj za zakup poslovnog prostora MO Dapci

Odluka o odabiru korisnika sredstava

Odluka o izmjeni Odluke o odabiru korisnika sredstava za provedbu projekta održive gradnje Poticanje mjera energetske učinkovitosti na stambenim objektima fizičkih osoba na području Grada Čazme

II. krug Natječaja za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Čazme u sufinanciranju projekta održive gradnje “POTICANJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA STAMBENIM OBJEKTIMA FIZIČKIH OSOBA NA PODRUČJU GRADA ČAZME”

Natječaj za javno prikupljanje prijava – II KRUG

Izjava prijavitelja

Prijavni obrazac

Odluka

Zahtjev za isplatu sredstava uloženih u projekt održive gradnje “Poticanje mjera energetske učinkovitosti na stambenim objektima fizičkih osoba na području Grada Čazme”

Zahtjev za isplatu sredstava

OBAVIJEST

Natječaj za sufinanciranje održive gradnje “Poticanje mjera energetske učinkovitosti na stambenim objektima fizičkih osoba na području Grada Čazme” je zatvoren i završen u cijelosti.

2015. godine program obnove obiteljskih kuća (Javni poziv za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama) direktno će raspisati i provoditi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a ne kao do sada putem jedinica lokalne samouprave.

Javni poziv bit će objavljen na web stranicama Fonda: www.fzoeu.hr.

BESPOVRATNI POTICAJI ZA OBNOVU KUĆA

Bespovratni_poticaji_za_obnovu_kuca_i_koristenje_OIE_2632015

Natječaj za radno mjesto kuhara

Natječaj za radno mjesto kuhara

OBAVIJEST O PRODAJI IZRAVNOM POGODBOM DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

22-1-2015-Obavijest o prodaji-Čazma

23-1-2015-Obavijest o prodaji izravnom pogodbom-Grad Čazma (1)

23-1-2015-Obavijest o prodaji izravnom pogodbom-Grad Čazma

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GOSPODARSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA I EKOLOGIJU

Natječaj za prijam u službu

Opis poslova

Upute kandidatima

lista kandidata

Natječaj za radno mjesto odgojitelja u DV “Pčelica”

Natječaj

PRODAJA IZRAVNOM POGODBOM DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

8-7-2016-Objava-Grad Čazma

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU GRADA ČAZME

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta

11 06 2015 Obavijesti o dodjeli zakupa za područje Grada Čazme

01 09 2015 – Obavijest Grad Čazma

12 10 2015 – Obavijest Grad Čazma

Obavijest o dodjeli zakupa za ribnjak-11-4-2016

Javno nadmetanje za prodaju nekretnina

JAVNI POZIV ZA DODJELU ZAKUPA ZA RIBNJAK U VL. RH

26 11 2015 Javni_poziv_ribnjak-Dubrava

http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/natjecaji/