Proračun Grada Čazme donosi Gradsko vijeće. Sredstva proračuna koriste se za financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih korisnika proračuna u visini koja je neophodna za njihovo obavljanje i izvršavanje, te prava primatelja sredstava proračuna utvrđenih zakonima i drugim propisima donesenima na temelju zakona.

Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2013

 

Plan Proračuna za 2014

Proračun Grada Čazme također je dostupan na internet stranici www.glasila.hr, u “Službenom vjesniku” .

Proračun Grada Čazme za 2014. godinu – http://www.glasila.hr/Glasila/SV/SV6313.pdf

 

Proračun Grada Čazme za 2015. godinu

PRORAČUN ZA 2015

PRORAČUN ZA 2015- OPĆI DIO RASHODA

PRORAČUN ZA 2015. PRIHODI

 

Proračun Grada Čazme za 2016. godinu

PRORAČUN ZA 2016 GODINU

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2016

RASHODI 2016. – OPĆI DIO

PRIHODI

ODLUKA o izvršenju Proračuna za 2016. godinu

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA GRADA ČAZME ZA 2016. GODINU

 

Proračun Grada Čazme za 2017. godinu

proracun-za-2017

rashodi-opci-dio-i-projekcije

rashodi-posebni-dio

rashodi-opci-dio

prihodi

prihodi-i-projekcije-2018-i-2019

odluka-o-izvrsenju-proracuna-za-2017-godinu

ii-izmjene-proracuna-za-2016

rashodi-posebni-dio2

 

Proračun Grada Čazme za 2018. godinu

Proračun Grada Čazme za 2018. g.

Odluka o izvršenju Proračuna za 2018. godinu

I. odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Čazme za 2017. g.

 

Financijsko izvješće Grada Čazme za 2017. godinu

Financijsko_izvjesce_Grada_Cazme _2017.g.

Biljeske_uz_financijska_ izvjesca_Grada_Cazme_2017

Tablice_uz_obvezne_biljeske

 

 

 

 

U svrhu transparentnosti rada jedinica lokalne i područne samouprave objavljujemo podatke o isplaćenim sponzorstvima i donacijama:

donacije.

Popis donacija u 2015. godini

Popis donacija za 2016

Popis donacija za 2017

 

Tablica sklopljenih ugovora

TABLICA SKLOPLJENIH UGOVORA 2014

TABLICA SKLOPLJENIH UGOVORA 2015.

TABLICA SKLOPLJENIH UGOVORA 2016.

UGOVORI 2017.