Proračun Grada Čazme donosi Gradsko vijeće. Sredstva proračuna koriste se za financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih korisnika proračuna u visini koja je neophodna za njihovo obavljanje i izvršavanje, te prava primatelja sredstava proračuna utvrđenih zakonima i drugim propisima donesenima na temelju zakona.

 

Godišnji obračun Proračuna Grada Čazme za 2017. g.

Polugodišnji obračun Proračuna Grada Čazme za 2018. g.

I. Izmjene Proračuna Grada Čazme za 2018. g.

Upute proračunskim korisnicima

 

Financijsko izvješće Grada Čazme za 2017. godinu

Financijsko_izvjesce_Grada_Cazme _2017.g.

Biljeske_uz_financijska_ izvjesca_Grada_Cazme_2017

Tablice_uz_obvezne_biljeske

 

Proračun Grada Čazme za 2018. godinu

Proračun Grada Čazme za 2018. g.

Odluka o izvršenju Proračuna za 2018. godinu

I. odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Čazme za 2017. g.

 

Proračun Grada Čazme za 2017. godinu

proracun-za-2017

rashodi-opci-dio-i-projekcije

rashodi-posebni-dio

rashodi-opci-dio

prihodi

prihodi-i-projekcije-2018-i-2019

odluka-o-izvrsenju-proracuna-za-2017-godinu

ii-izmjene-proracuna-za-2016

rashodi-posebni-dio2

 

Proračun Grada Čazme za 2016. godinu

PRORAČUN ZA 2016 GODINU

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2016

RASHODI 2016. – OPĆI DIO

PRIHODI

ODLUKA o izvršenju Proračuna za 2016. godinu

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA GRADA ČAZME ZA 2016. GODINU

 

Proračun Grada Čazme za 2015. godinu

PRORAČUN ZA 2015

PRORAČUN ZA 2015- OPĆI DIO RASHODA

PRORAČUN ZA 2015. PRIHODI

 

Plan Proračuna za 2014

Proračun Grada Čazme također je dostupan na internet stranici www.glasila.hr, u “Službenom vjesniku” .

Proračun Grada Čazme za 2014. godinu – http://www.glasila.hr/Glasila/SV/SV6313.pdf

 

Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U svrhu transparentnosti rada jedinica lokalne i područne samouprave objavljujemo podatke o isplaćenim sponzorstvima i donacijama:

donacije.

Popis donacija u 2015. godini

Popis donacija za 2016

Popis donacija za 2017

 

Tablica sklopljenih ugovora

TABLICA SKLOPLJENIH UGOVORA 2014

TABLICA SKLOPLJENIH UGOVORA 2015.

TABLICA SKLOPLJENIH UGOVORA 2016.

UGOVORI 2017.