Savjet mladih Grada Čazme

Savjet mladih savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća, a osnovano je sa ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Čazme. Njihova zadaća je predlagati Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za unapređenje položaja mladih na području Grada Čazme te imaju mogućnost davati Gradskom vijeću mišljenje prilikom donošenja odluka od interesa za mlade.
Mandat izabranim članovima traje tri godine.

Izvjesce Odbora za izbor i imenovanja – Savjet mladih

Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Čazme

Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Čazme

Program rada Savjeta mladih Grada Čazme za 2016. g.kON

Novi saziv Savjeta mladih Grada Čazme

Kontakt:

Predsjednica: Nevena Petrović, Donji Dragičevci 5, Čazma

099/195-8930, nevena.petrovic1910@gmail.com

Zamjenik: Ivan Tomašević, Bojana 58

091/300-5120, ivantomas04@hotmail.com

LOKALNI PROGRAM ZA MLADE GRADA ČAZME

Lokalni program za mlade Grada Čazme