STATUT Grada Čazme – pročišćeni tekst:

 

 

statutarna odluka

POSLOVNIK Gradskog vijeća Grada Čazme: