URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA
Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja stambene zone grada Čazme (ZIP 66MB)

PROSTORNI PLAN UREĐENJA
PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA ČAZME – PROČIŠĆENI TEKST (137 MB)

Za sve ostale informacije vezano uz prostorno uređenje i planiranje u gradu Čazmi obratite se u Gradsku upravu, Upravni odjel za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju, osobno ili na broj telefona 043/771-905, odnosno Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, stambene poslove i zaštitu okoliša na 043/771-194.