Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja – stambene zone Grada Čazme možete pronaći u Službenom vjesniku Grada Čazme, broj 10/09.

http://www.glasila.hr/Glasila/SV/SV1009.pdf

Izmjene_i_dopune_Prostornog_plana_Bjelovarsko_bilogorske_zupanije

POGLEDAJTE PROSTORNI PLAN GRADA ČAZME PUTEM APLIKACIJE VISIOS

Otvorite poveznicu u internet pregledniku, po potrebi instalirajte licencirani Microsoftov Silverlight program (pratite jednostavne upute) i pregledavajte karte i druge podatke koji Vas zanimaju.

http://178.218.169.49:81/GCazma/VB/

Za sve ostale informacije vezano uz prostorno uređenje i planiranje u gradu Čazmi obratite se u Gradsku upravu, Upravni odjel za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju, osobno ili na broj telefona 043/771-905, odnosno Pododjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, stambene poslove i zaštitu okoliša na 043/771-194.