Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjena i dopuna PPU Grada Čazme

IZVJESCE O JAVNOJ RASPRAVI- V.IiD PPUG Cazma

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna PPU Grada Čazme

IZVJESCE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI- V.IiD PPUG Cazma – zastita pod

PONOVNA JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu V. Izmjene i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čazme

Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja stambene zone Grada Čazme

Prijedlog 5. izmjena i dopuna prostornog plana

ODLUKA da nije potrebno provesti stratešku procjene utjecaja na okoliš V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čazme

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu V. Izmjene i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čazme

 

Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja – stambene zone Grada Čazme možete pronaći u Službenom vjesniku Grada Čazme, broj 10/09.

http://www.glasila.hr/Glasila/SV/SV1009.pdf

Izmjene_i_dopune_Prostornog_plana_Bjelovarsko_bilogorske_zupanije

 

ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ “V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG UREĐENJA GRADA ČAZME”

ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čazme

 

POGLEDAJTE PROSTORNI PLAN GRADA ČAZME PUTEM APLIKACIJE VISIOS

Otvorite poveznicu u internet pregledniku, po potrebi instalirajte licencirani Microsoftov Silverlight program (pratite jednostavne upute) i pregledavajte karte i druge podatke koji Vas zanimaju.

http://178.218.169.49:81/GCazma/VB/

Za sve ostale informacije vezano uz prostorno uređenje i planiranje u gradu Čazmi obratite se u Gradsku upravu, Upravni odjel za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju, osobno ili na broj telefona 043/771-905, odnosno Pododjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, stambene poslove i zaštitu okoliša na 043/771-194.

 

OBAVIJEST O IZRADI V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA ČAZME