5. međunarodna izložba vina Čazmanski vinokap održat će se u petak, 1. travnja 2016. godine, u motelu „Ana“ u Čazmi, u 17,00 sati.

Uzorci vina i alkoholnih pića za ocjenjivanje i izložbu trebaju se dostaviti u Čazmu, u motel „Ana“, u nedjelju 6. ožujka, u vrijeme od 10,00 do 20,00 sati. Po uzorku je za bijela vina potrebno dostaviti 4 boce zapremine 1 ili 0,75 l, za crvena (crna) i rose vina 3 boce zapremine 1 ili 0,75 l, za predikatna, specijalna i voćna vina 2 boce od po najmanje 0,2 l i za alkoholna pića 2 boce od po 0,5 l. Uz svaki je uzorak potrebno priložiti i ispuniti prijavni list (može više uzoraka na jednom prijavnom listu), koji se može preuzeti na stranicama www.vinari-cazma.hr. Kotizacija je 80,00 kn po uzorku uz moguću uplatu kod predaje uzoraka ili virmanom na račun Udruge broj IBAN: HR5223900011100278762, poziv na broj: OIB uplatitelja, svrha doznake: kotizacija za izložbu, primatelj: UVV Čazma (kopiju virmana molimo predati s uzorkom). Sve dodatne informacije mogu se dobiti na adresama:

Udruga vinogradara i vinara „Čazma“, Kralja Tomislava 1, predsjednik 099 515 68 10, dopredsjednik 098 160 08 15, tajnik 098 218 111, e-mail: cazmanski.vinokap@gmail.com i TZ Grada Čazme, Braće Radića 13, 043 772 086, e-mail: tzc@email.t-com.hr.

Zajednički projekt Grada Čazme i Udruge vinogradara i vinara „Čazma“ – izložba vina „Čazmanski vinokap“, postao je tradicionalan dio ovdašnje turističke ponude: „Zahtjevan je to projekt jer je riječ o međunarodnoj izložbi s više od 100 izlagača što je zavidan broj čak i za izložbe s dužom tradicijom, a čazmanska, osim po broju uzoraka, prednjači i po njihovoj kvaliteti“, istaknuo je predsjednik Udruge vinogradara i vinara Čazma, Mladen Furmek.

Na promidžbi vinogradarstva i podrumarstva čazmanskoga kraja i dalje će se raditi, uz ostale turističke djelatnosti na tom području, a Udruga i Grad Čazma zadovoljni su dosadašnjom suradnjom. U povodu blagdana sv. Vinka – Vincekova potpisana je povelja o prijateljstvu i suradnji čazmanske Udruge vinogradara i vinara te Udruge Kethely iz Mađarske, koja se već predstavila na Čazmanskom vinokapu. Redoviti sudionici te manifestacije su i slovenski vinogradari i vinari, iz Općine Metlika, s kojima će se slična povelja potpisati tijekom 5. čazmanskog vinokapa. „S obzirom na njegov međunarodni karakter i značaj, za organizaciju 5. čazmanskog vinokapa sljedeće godine očekujemo i potporu Ministarstva poljoprivrede“, rekao je gradonačelnik Pirak.

prijavni list_2016