U četvrtak, 22. veljače 2018.g., održana je 5. sjednica Gradskog vijeća u ovom sazivu. Sjednici je prisustvovalo 14 od 15 vijećnika, gradonačelnik Dinko Pirak, zamjenica Snježana Dončević, ravnatelji gradskih ustanova, direktori tvrtki i predstavnici medija. Raspravljalo se o 10 odluka na temelju sljedećeg dnevnog reda: D N E V N I   R E D:

1. Aktualni sat (informacije, upiti i prijedlozi), – Prezentacija rada Razvojne agencije Čazma Izvjestiteljica: Goranka Vojnović v.d. uprave Razvojne Agencije Čazma,

2. Razmatranje prijedloga i usvajanje Statutarne Odluke o izmjeni Statuta Grada Čazme, Izvjestiteljica: Jadranka Paranos, pročelnica stručne službe-tajništva,

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Čazme za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čazme za 2018.g. Izvjestiteljica: Jadranka Paranos, pročelnica stručne službe-tajništva,

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju.

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnom redu Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju.

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Čazme Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju.

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja stambene zone Grada Čazme, Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju.

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čazme, Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju.

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju revizije Procjene ugroženosti od požara Grada Čazme, Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor, Josip Heger zapovjednik JVP Čazma,

10. Provođenje izbora za članove Savjeta mladih Grada Čazme Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor.

Sve odluke usvojene su jednoglasno, a zapisnik sa sjednice i odluke bit će objavljene na službenoj internet stranici Grada Čazme, www.cazma.hr.

U nastavku donosimo i poveznicu na prezentaciju Razvojne agencije Grada Čazme: https://prezi.com/view/mfd7524V7TefLQ6xdtIV/