U ponedjeljak, 10. rujna, održana je 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Čazme, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Aktualni sat (informacije, upiti i prijedlozi),

2. Razmatranje prijedloga i usvajanje Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Čazme za 2017.g. Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

3. Razmatranje prijedloga i usvajanje Polugodišnjeg obračuna Proračuna Grada Čazme za 2018.g. Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju

4. Razmatranje prijedloga i usvajanje I. Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Čazme za 2018.g. Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o potvrdi Financijskog izvješća i Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Čazme za 2017.g, Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti,

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Lokalnog programa za mlade Grada Čazme, Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti,

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja „IZGRADNJA ZGRADE VATROGASNOG DOMA U ČAZMI“ na k.č.br. 2404/2 (1059/3 gruntovno) u k.o. Čazma unutar mjere 07 „TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA“ IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020. Izvjestiteljica: Goranka Vojnović, v.d. direktorice Razvojne agencije Čazma.

Sve su točke usvojene – ili većinom glasova vijećnika ili jednoglasno.