Od sada će još jedan Čazmatransov autobus nositi fotografiju grada Čazme. Autor je Davor Kirin, a fotografija prikazuje gradsko središte i prepoznatljive tornjeve crkve sv. Marije Magdalene.