Druga sjednica Gradskog vijeća Grada Čazme održana je 10.07.2013. godine (srijeda), s početkom u 9 sati, u Gradskoj vijećnici u Čazmi, Ulica kralja Tomislava 1a.

 

D N E V N I   R E D:

 

1. Razmatranje izvješća Mandatnog povjerenstva i polaganje prisege članova Gradskog vijeća Grada Čazme,

2. Aktualni sat (informacije, upiti i prijedlozi),

3. Izbor predsjednika i članova Odbora Gradskog vijeća Grada Čazme i to:

            – Odbora za Statutarno-pravna pitanja,

            – Odbora za mjesnu samoupravu,

            – Odbora za financije i proračun,

            – Odbora za društvene djelatnosti, priznanja, predstavke i žalbe,

            – Odbora za gospodarstvo, poljoprivredu, poduzetništvo i obrtništvo.

4. Razmatranje prijedloga i donošnje Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Čazme za 2012.g.

Izvjestitelj: Drago Magdić; pročelnik Upravnog odjela za proračun i komunalno

gospodarstvo;

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeljivanju javnog priznanja Zlatnog grba Grada Čazme,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Čazma

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom  Grada Čazme za razdoblje od 2010. do 2012.g.

Izvjestitelj: Drago Magdić; pročelnik Upravnog odjela za proračun i komunalno gospodarstvo;

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Čazme,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite  Grada Čazme,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor.

2. sjednica Gradskog vijeća Novi sastav GV s gradonačelnikom i zamjenicom gradonačelnika