Usvajanjem Izmjena i dopuna Urbanističkog plana Grada Čazme na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća stvoreni su svi preduvjeti za konstrukcijsku, odnosno energetsku obnovu zgrade gradskog muzeja, vrijednu 1,7 milijuna eura.

– Time bismo stavili tu zgradu konačno u funkciju jer fundus kojim mi raspolažemo u našem Centru za kulturu, u Muzeju, je vrlo reprezentativan i vrlo bogat. Tu imamo nalaza od rimskog doba, iz ranog srednjeg vijeka, tako da imamo vrlo vrijedan fundus, ali nemamo ga gdje pokazati. Ovime naš grad dobiva muzej na jedan profesionalan način, kojeg gradi naš Centar za kulturu, ali i Ministarstvo kulture. Ovom zgradom ćemo uspjeti riješiti dugogodišnji problem jer trenutačno imamo muzej bez muzeja, istaknuo je gradonačelnik Dinko Pirak pohvalivši sve koji su radili na prijavi projekta.

Podsjetio je kako su samo Čazma i Bjelovar na području Županije jedini povukli novac nakon potresa za obnovu oštećenih zgrada, a na području Čazme, uz zgradu muzeja, sredstva su dobivena i za crkve u Čazmi i Bojani. Nastavak obnove muzeja je prijavljen na novi poziv od strane Ministarstva kulture i radi se o značajnom novcu.

Do sada je za obnovu zgrade muzeja iz Fonda solidarnosti nakon potresa realizirano ukupno 345 tisuća eura i to je bio jedan od preduvjeta za prijavu na ovaj natječaj. Riječ je o cjelovitoj energetskoj obnovi zgrade muzeja ukupne vrijednosti 1. 726.345,00 eura. Projekt obuhvaća većinom energetsku obnovu, zamjenu stolarije, postavljanje dizalica topline, uključena je i pametna rasvjeta, ugradnja lifta za prilagodbu pristupačnosti osobama s invaliditetom i unutarnja obnova, kao i dogradnja u skladu sa zahtjevima i standardima konzervatora i Ministarstva kulture.