S dolaskom proljeća, Grad Čazma i Komunalije, zasadit će gotovo 2000 mladih stabala u zadnjih dvadeset godina.

U gradu Čazmi zasađeno je desetak mladih drvoreda, s ukupno 673 stabala (Ul. M. Novačića, Ul. F. Vidovića, Trg Čazmanskog kaptola (sa pripadajućim parkiralištima i parkovima), K. Tomislava, A. Vulinca, školska ulica (autobusna stanica, spojna cesta), G. Draganec (centar), Ul. sv. Andrije (kod parkirališta), Ul. 26. lipnja, Ul. braće Radića).

“Kad ovome pribrojimo grmove lovor-višnje i čemprese na glavnim grobljima u Čazmi i Dragancu te nedavno posađene sadnice u centru grada te još mladih čempresa na grobljima dobivamo gotovo 2000 mladih stabala. Ovaj tjedan ćemo još posaditi novih 90 sadnica čempresa”, rekao je direktor Komunalija, Beljan te naglasio da, kako bi zadržali taj broj živućih stabala, potrebno je svake godine podsađivati biljke.

„Kao vjećnik, na 12. sjednici Županijske skupštine od srpnja 2019. god. postavio sam pitanje: “Zašto u našem kraju nestaju šume te koliko se drvne mase u županiji sjeklo od 2001. do 2011. god. te koliko se danas siječe u jednoj godini? Županija na to pitanje ni do dana današnjeg nije dala odgovor. Znamo da je izmjenom Prostornog plana Županija omogućila izgradnju bioelektrana na drvnu masu (sječku) sa 1 MW na 20 MW i time širom otvorila vrata nestanku šuma“, upozorava Beljan.

„Hvali se župan da smo među prvim županijama po korištenju zelene energije, a šume kao ona u Vučanima, Andigolama, Komuševcu, Ivanskoj, Ceriku i druge već su nestale“, dodaje.

„Naravno, našoj i europskoj drvnoj industriji neprekidno nedostaje drvne mase, a državi novca u proračunu, no tu se treba stvoriti reda. Novina je da novoizgrađena Iverica Bjelovar može od nas odvoziti sortirani glomazni drveni otpad (pretežno od namještaja i stolarije), u količini od 50 t/godišnje i da od toga proizvodi novu ivericu. Na bazi jedne godine ovim sortiranjem spašavamo jednu šumu sa 150 stabala promjera 30 cm visine trupca 3m, s ukupnom drvnom masom krošnje. Evo i ovakvim primjerom se pokazuje da brigom građana koji nam redovito ustupaju glomazni otpad omogućujemo zdraviji i čišći okoliš svima, uz novije tehnologije”, zaključio je Beljan.