Gradonačelnik Grada Čazme, Dinko Pirak potpisao je Povelju o pristupanju Grada Čazme Mreži kreativnih gradova s predsjednicom Hrvatskog klastera konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija, Ivanom Nikolić Popović i predstavnikom Udruge gradova.

Kreativni gradovi Hrvatske su inovativna mreža koja okuplja predstavnike lokalnih samouprava i zajednica i stručnjake iz kreativnih i kulturnih industrija kako bi zajedno osmislili modele upravljanja kulturnim i kreativnim resursima gradova radi pokretanja lokalnih ekonomija i stvaranja novih prilika za ulaganja. Izrada modela upravljanja uključuje identificiranje potencijala i prilika u gradovima uz participaciju građana kao predstavnika različitih interesnih sfera koji imaju koristi i sudjeluju u stvaranju lokalne ekonomije, a u cilju kreiranja jedinstvenog identiteta gradova na temelju kojeg će se vršiti fokusirana ulaganja u razvoj za rast i radna mjesta.

Program u koji su uključeni gradovi potpisnici povelje sastoji se od tri modula. Svaki modul provodi se u suradnji s lokalnom samoupravom i partnerima uključenima u projekt. Pristup koji primjenjuje mreža Kreativnih gradova Hrvatske u identificiranju identiteta grada je cjelovit i temelji se na bottom-up pristupu. Kroz Modul 1 mapiraju se postojeći sadržaji iz kreativnih i kulturnih industrija na temelju kojih se radi razvoj ideja kroz radionice s predstavnicima lokalne samouprave i svih relevantnih dionika. Radionice vode stručnjaci s iskustvom u radu na izradi branda i u radu s lokalnom zajednicom. Kroz mapiranje se identificiraju potencijali u kreativnim i kulturnim industrijama, a kroz radionice ideje osmišljavanje identiteta grada.

Svrha Modula 2 je razvoj akcijskih planova za upravljanje utvrđenim potencijalima radi poticanja razvoja lokalne ekonomije s fokusom na razvoj kulturnog turizma. Kroz niz radionica predstavnici lokalne samouprave osnažuju se za razvoj i provedbu akcijskih planova i stvaraju se partnerstava u lokalnoj zajednici. Radionice vode stručnjaci iz kreativnih i kulturnih industrija i predstavnici partnera.

Kroz Modul 3 izrađuje se brend grada i strategija implementacije. Brand grada je osnovno komunikacijsko sredstvo kojim se grad predstavlja svojim stanovnicima, turistima i potencijalnim investitorima, nacionalnoj i međunarodnoj zajednici. On obuhvaća ono što grad jest, ali i ono što teži postati kroz svoj razvoj.

„Grad Čazma ima puno potencijala i puno toga za ponuditi. Očekujemo da ćemo kroz stručnu pomoć Mreže kreativnih gradova iskristalizirati ono po čemu smo najviše posebni, ono jedinstveno što nas izdvaja od drugih i što ćemo onda brendirati i od toga imati konkretne rezultate“, napomenuo je gradonačelnik Grada Čazme, Dinko Pirak.

U Gradu Čazmi uskoro će biti održana kreativna radionica na koju će biti pozvani predstavnici ustanova, udruga i poduzetnika grada Čazme kako bi zajedno sa stručnjacima iz Mreže kreativnih gradova počeli raditi na ovome projektu.