U Mariji Bistrici je od 24. do 27. studenoga 2019. održan trening „Rad s mladima na lokalnoj razini” za 17 jedinica lokalne i regionalne samouprave. Trening je uvod u novu fazu projekta Europe Goes Local – trenutačno najvećega europskog projekta u području rada s mladima u kojemu kao jedna od 24 nacionalne agencije programa Erasmus+ sudjeluje i Agencija za mobilnost i programe Europske unije.
Glavni je cilj projekta s pomoću programa Erasmus+ podići kvalitetu rada s mladima na lokalnoj razini i osnažiti europske vrijednosti u lokalnom radu s mladima. U tome će veliku ulogu imati Europska povelja o lokalnom radu s mladima koja je jedan od glavnih rezultata prve faze projekta i zamišljena je kao referentan okvir za svakidašnji rad s mladima te kao poveznica politike i prakse u radu s njima. Projekt je postigao zapažene rezultate ne samo na europskoj razini nego i na nacionalnoj.
Tijekom četiri dana osposobljavanja 17 jedinica lokalne i regionalne samouprave imalo je priliku usvojiti temeljne pojmove o radu s mladima, saznati više o sudjelovanju mladih u životu lokalne zajednice i nadahnuti se uspješnim primjerima. Kao temelj za daljnji rad u projektnim aktivnostima, jedinice lokalne i regionalne samouprave izradile su individualne planove za stvaranje poticajnog okružja za rad s mladima u vlastitim zajednicama unutar kojih su smislile nekoliko važnih strateških aktivnosti. Te će aktivnosti provesti u svojim zajednicama u sljedećih godinu dana. U provođenju tih planova potpora će im biti njihovi mentori, članovi hrvatske nacionalne delegacije stručnjaka u radu s mladima.
U drugom ciklusu projekta Europe Goes Local sudjeluju gradovi Čazma, Zabok, Samobor, Ozalj, Poreč, Dubrovnik, Stari Grad, Pazin, Kastav, Slunj, Otočac, Split i Osijek, općine Nuštar, Medulin i Hum na Sutli te Krapinsko-zagorska županija. U ime Grada Čazme, u ovom programu sudjeluje Elvira Babić Marković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor Grada Čazme.