U petak, 19. siječnja održana je izvanredna, 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Čazme, sa samo jednom točkom dnevnog reda – Donošenje II. Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja građevinskog područja stambene zone Grada Čazme.

Sjednici je prisustvovalo 10 od 13 vijećnika te su II. Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja građevinskog područja stambene zone Grada Čazme donesene jednoglasno.

Točku je obrazložio pročelnik Upravnog odjela Grada Čazme za proračun, gospodarstvo, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju Mario Ivanović, uz prezentaciju koju je održala ravnateljica Javne ustanove Razvojne agencije Čazma Ivana Vojković.

Izmjene UPU-a su pokrenute još 2021. godine, a rađene su na temelju zahtjeva javnopravnih tijela, zainteresirane javnosti i potreba Grada Čazme.

– U ovim izmjenama i dopunama bazirali smo se isključivo na formiranju novog građevinskog područja oznake kulturne namjene, zato što smo prijavili rekonstrukciju Gradskog muzeja u Čazmi. Kako bi se mogli izdati svi potrebni akti, bilo je potrebno proširiti građevinsko područje. Izmjenama i dopunama propisani su uvjeti udaljenosti od susjednih parcela, osiguranje parkirališnih mjesta, normativne stavke i definirano je arheološko područje ruševina starog grada. Donošenjem ovog plana stječu se svi uvjeti za realizaciju navedenog projekta, pojasnio je Ivanović.

Foto: D. Kirin