Održana je 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Čazme kojoj je prisustvovalo 10 od 13 vijećnika. Razmatran je sljedeći dnevni red:

Aktualni sat (informacije, upiti i prijedlozi)

Donošenje I. izmjena Proračuna Grada Čazme za 2023. godinu,

Donošenje:

I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu,

I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu,

I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023. godini,

I. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čazme za 2023. godinu,

 • I. izmjene i dopune Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2023. godinu
 • Donošenje:
  • I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2023. godinu
  • I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Grada Čazme u 2023. godini
  • I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Čazme u 2023. godini
  • I. izmjene i dopune Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Bjelovar za 2023. godinu
  • I. izmjene Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Čazmi u 2023. godini

Donošenje:

Proračuna Grada Čazme za 2024.godinu,

Odluke o izvršenju Proračuna Grada Čazme za 2024.godinu,

Odluke o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina,

Donošenje:

Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu,

Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu,

Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čazme za 2024. godinu,

Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu,

Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2024.g.

Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2024. godinu

Donošenje:

Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Čazme za 2024. godinu

Programa javnih potreba u sportu na području Grada Čazme u 2024. godini

Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Čazme u 2024. godini

Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Bjelovar za 2024. godinu

Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Čazme za 2024. godinu

Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Čazme za 2024. godinu

Donošenje II. Izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Čazme

Donošenje I. Izmjene i dopune Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Čazme

Donošenje Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Grada Čazme

Usvajanje izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čazme za 2023. godinu

Donošenje programa rada savjeta mladih Grada Čazme za 2024. godinu

Donošenje Odluke o usvajanju analize stanja za 2023. godinu i godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za 2024. godinu za područje Grada Čazme

Donošenje I. Izmjene i dopune Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Čazme

Donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji proslovnog prostora

Donošenje Odluke o dodjeli nefinancijske podrške u nekretninama Grada Čazme na korištenje organizacijama civilnog društva

Donošenje Odluke o davanju na korištenje prostora za rad i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Čazme za obavljanje kulturnih djelatnosti

Sve su odluke usvojene jednoglasno.

Na Aktualnom satu vijećnici su postavljali pitanja, a gradonačelnik Dinko Pirak je odgovarao.

Na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Čazme, četiri vijećnika postavila su svoja pitanja. Kristijan Marinić je pitao planira li se proširenje čazmanskog Gradskog groblja ili pronalazak nove lokacije? Također ga je zanimalo planira li se izgradnja novih ulica u Čazmi i građevinskih zemljišta?

Gradonačelnik Dinko Pirak odgovorio je da je grad razmatrao ovu temu u nekoliko navrata u nedavnom razdoblju. Trenutno još uvijek ima slobodnih mjesta na groblju, ali postoji svijest da će u budućnosti biti potrebno razmišljati o proširenju. Možda ne odmah, ali razgovor o proširenju groblja će biti nužan. Također je spomenuo napuštena grobna mjesta koja postaju ponovno dostupna. Unatoč tome, važno je imati na umu da će proširenje postati neizbježno u budućnosti.

Pirak je odgovorio i na pitanje o probijanju novih ulica i novim građevinskim zemljištima za što su financijska sredstva ključni faktor.

– Gradilišta ima sve manje, ali financijska sredstva predstavljaju ključni faktor. Trenutno smo uglavnom usmjereni na sufinanciranje europskih projekata. Ova situacija nas dovodi do trenutka kada moramo čak razmotriti odbacivanje nekih projekata koji prolaze, ali nismo u mogućnosti osigurati vlastiti dio sufinanciranja. Da bi mogli otvarati nove ulice moramo otkupiti zemljište od privatnih vlasnika jer gradskog zemljišta za tu namjenu mi nemamo. Nema mogućnosti da probijemo ulicu bez isplate, što znači da će ljudi biti obeštećeni za gubitak zemlje potrebne za nove ulice. U Prostornom planu grada Čazme već je predviđeno probijanje novih ulica, kazao je Pirak.

Jurica Jurina predložio je postavljanje video nadzora na novom dječjem igralištu pored vrtića te osvjetljavanje igrališta, uz istovremeno postavljanje video nadzora između srednje i osnovne škole u Čazmi. Pirak je podržao prijedlog, naglašavajući korisnost kamera za sigurnost građana.

– Mislim da ne samo da trebamo postaviti kamere, već i uspostaviti sustav video nadzora. Tamo gdje su kamere instalirane, nema noćnih delinkvenata koji bi se upuštali u neželjene radnje. Dakle, kamere su korisne. One nisu namijenjene za špijuniranje građana, kako bi to možda netko insinuirao. Štoviše, one su koristile u mnogim slučajevima u otkrivanju kaznenih djela. Dakle, kamere su nužne radi sigurnosti građana i planiramo ih postaviti i na druga mjesta prema procjeni policijskih službenika, kako bismo dodatno unaprijedili sigurnost. Ponavljam, njihov cilj nije špijuniranje naših građana, već podizanje razine sigurnosti na višu razinu pojasnio je Pirak.

Marijana Habijančić zatražila je financijsku pomoć Grada Čazme za popravak crkvenog zvona u Vrtlinskoj. Također je izrazila zabrinutost oko sanacije kanala od Vrtlinske do spoja sa Sisačko-moslavačkom županijom.

– Primili smo dopis od župnika  ovih dana i odlučili smo se aktivno uključiti u rješavanje problema. Što se tiče čišćenja kanala svake godine ukazujemo na taj problem Hrvatskim vodama. Prepoznajemo napore koje su, kako kažete, započeli poduzimati, ali nisu dovršili posao. Najveći problem s ovim kanalom jest što se proteže i ulazi u drugu županiju, gdje su na snazi različite odluke i pravila. Ovo dodatno naglašava apsurdnost županijskih granica koje u biti ne uzimaju u obzir stvarne potrebe ljudi. Kanali i ceste ne poznaju županijske granice, a to postaje izazovno kada se suočavamo s područjima koja su prekogranična. Planiramo ponovno pokrenuti inicijativu i založiti se za čišćenje navedenog kanala, odgovorio je Pirak.

Tatjana Bertek upozorila je na potrebu organizacije sistematskih pregleda za djecu koja upisuju prve razrede, ističući nelogičnost slanja ljudi u Bjelovar umjesto organiziranja pregleda u Čazmi. Pirak je obećao tražiti od župana organizaciju pregleda prema predloženom modelu, naglašavajući apsurdnost trenutne prakse.

– Za to nisam znao i mislim da je to suludo. Smatram da je apsurdno slati 50 do 60 ljudi u Bjelovar, umjesto da dovedemo jednog ili dva-tri liječnika ovdje, koliko god ih treba da obave taj posao.  Stoga ćemo tražiti od župana da se pristupi organizaciji na način koji sam predložio. Molim službe da sastave dopis i upute ga, rekao je Pirak.

Odluke:

Foto: D. Kirin