Otvorena je javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za gradove Čazma i Garešnica, te općine Berek, Hercegovac, Ivanska, Štefanje i Velika Trnovitica

PRŠI predstavlja plan razvoja pristupne širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja od strane operatora i pružatelja usluga na tržištu (većinom u ruralnim i suburbanim područjima), čime je opravdano izgradnju širokopojasne infrastrukture sufinancirati javnim sredstvima, odnosno sredstvima državnih potpora. Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim (30-100 Mbit/s) i ultrabrzim širokopojasnim pristupom (više od 100 Mbit/s) čime će se osigurati infrastrukturni preduvjeti za održivi, dugoročni društveni i gospodarski razvitak na projektnom području. Ovaj projekt obuhvaća sedam jedinica lokalne samouprave i to gradove Čazma i Garešnica, te općine Berek, Hercegovac, Ivanska, Štefanje i Velika Trnovitica

Javnu raspravu provodi Nositelj projekta Čazma u svrhu pribavljanje mišljenja svih zainteresiranih strana, prije svega od operatora na tržištu i korisnika usluga, vezanih uz PRŠI, a prije početka provedbe projekta. Javnom raspravom se provodi i verifikacija inicijalno određenih područja na kojima je opravdano provoditi projekt (tzv. boja područja).

Nositelj projekta, sukladno strukturnim pravilima ONP-a (Poglavlje 2.5), pokreće javnu raspravu Projekta:

Datum otvaranja rasprave: 30.07.2018.
Datum zatvaranja rasprave: 29.08.2018.

Pozivaju se sve zainteresirane strane da dostave komentare na predloženi nacrt PRŠI-ja slanjem popunjenog obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi (u PDF formatu) na adresu elektroničke pošte prsi.cazma@corellia.com.hr ili poštom na adresu Grad Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13, 43240 Čazma (sa naznakom: JAVNA RASPRAVA – PRŠI Čazma) zaključno do 29.08.2018. u 15 sati.

PREUZMI DOKUMENTE:
Obavijest o pokretanju javne rasprave za PRŠI Čazma
Nacrt PRŠI
Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi
Upitnik za operatore
Prijedlog Ugovora o izgradnji

Nakon završetka javne rasprave svi komentari bit će javno dostupni na internetskim stranicama Grada Čazme.

Grad Čazma ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta Grada Čazme i za njih je odgovoran autor.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE RASPRAVE I KOMENTARI:

Izvješće o provedenom postupku javne rasprave (30.7.-29.8) – Čazma

Vipnet-PRŠI Čazma v.2.3

HT-PRŠI Čazma v.2.3