Pozivaju se zainteresirani građani na Javnu tribinu na temu održivog gospodarenja otpadom, u sklopu aktivnosti projekta “Čuvajmo okoliš zajedno”.

Tribina će se održati u petak, 15.11.2019., u kino dvorani Centra za kulturu u Čazmi, Trg Čazmanskog kaptola 13, s početkom u 17:00 sati.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Javna tribina Čuvajmo okoliš zajedno poziv građanima