JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Čazme u 2019. godini

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za … Nastavi čitati JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Čazme u 2019. godini