U Proračunu Grada Čazme za 2024. godinu planirana su sredstva za tekuće donacije udrugama namijenjena za programe i projekte od interesa za opće dobro na području Grada Čazme u sljedećim područjima:

 • Razvoj civilnog društva,
 • rad sa djecom i mladima te promicanje obiteljskih vrijednosti,
 • zaštita okoliša,
 • razvoj obrtništva i gospodarstva,
 • obrazovanje, kultura i sport,
 • zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita,
 • rad udruga proisteklih iz Domovinskog rata
 • poticanje razvoja poljoprivrede

  Ukupni iznos planiranih sredstava za ovu namjenu iznosi 42.000,00 EUR.
  Najmanji iznos sredstava po jednoj udruzi iznosi 70,00 EUR, a najveći iznos je 5.500,00 EUR. Svaka udruga može podnijeti jednu prijavu programa ili projekta. Očekivani broj udruga s kojima će se ugovoriti provedba programa ili projekata u okviru pojedinog natječaja je 30.