Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području  Grada Čazme  te  članka  45.  Statuta Grada Čazme (“Službeni vjesnik” Grada Čazme broj 20/09 i 17/13) Gradonačelnik Grada  Čazme objavljuje JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje  programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Čazme u 2016. godini.

U Proračunu Grada Čazme za 2016. godinu planirana su sredstva za tekuće donacije udrugama namijenjena za programe i projekte od interesa za opće dobro na području Grada Čazme u sljedećim područjima:

  • Razvoj civilnog društva,
  • rad sa djecom i mladima te promicanje obiteljskih vrijednosti,
  • zaštita okoliša,
  • razvoj obrtništva i gospodarstva,
  • obrazovanje, kultura i sport,
  • zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita,
  • rad udruga proisteklih iz Domovinskog rata.

Ukupni iznos planiranih sredstava za ovu namjenu iznosi 100.000,00 kuna.

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga za 2016

Pravilnik_o_financiranju_programa_i_projekata_od_interesa_za_opće_dobro_koje_provode_udruge_na_području_Grada_Čazme

Upute_Grad Cazma

zahtjev za isplatu

prijedlog-ugovora-o-sufinanciranju

Opisni-obrazac

Obrazac-za-opisni-izvještaj

Obrazac-za-financijski-izvještaj

Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

Obrazac-financijski plan

izjava o tocnosti

izjava o partnerstvu

godisnji plan