Centar za kulturu – Gradski muzej Čazma i Osnovna škola Čazma organiziraju priredbu s pregrštom pjesme, plesa, igre, glume pod nazivom “Mali za velike i male”, koja će se održati u četvrtak 3. travnja 2014. s početkom u 18:00 sati, u kino dvorani u Čazmi.

škola