Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-02-01/1-18-124 od 4. siječnja 2018. godine) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Kodni broj: UP.02.1.1.05.0097, projekt “Uključi se!” (KLASA: 910-04/18-07/15, URBROJ: 524-06-02-01/1-18-1) od 25. siječnja 2018. godine te članka 32. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Čazma, Gradsko društvo Crvenog križa Čazma raspisuje

 

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu “UKLJUČI SE!”

u sklopu Zaželi – programa zapošljavanja žena

 

Radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom

 

 1. Broj traženih radnica: 15
 2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 24 mjeseca
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada: područje grada Čazma i pripadajućih mu naselja
 5. Predviđena plaća: u visini minimalne plaće za 2018. godinu2752 kune (netto)
 6. Naknada za prijevoz: djelomična naknada (u iznosu cijene mjesečne autobusne karte)

 

 1. Opis poslova:
 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju,
 • briga o higijeni,
 • pomoć u socijalnoj integraciji,
 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
 • pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
 • pratnja i pomoć u različitim društvenim aktivnostima i
 • drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

 

Svaka zaposlena žena pružat će usluge potpore i podrške najmanje četirima krajnjim korisnicima. Po završetku rada s krajnjim korisnicima, ženama uključenim u projektne aktivnosti omogućit će se povećanje znanja i vještina kroz dodatno obrazovanje/osposobljavanje kako bi po završetku projekta bile konkurentnije na tržištu rada.

Natječaj za prijem u radni odnosn na projektu UKLJUČI_SE

Upitnik u sklopu prijave na natječaj za prijam u radni odnos na projektu UKLJUČI SE