REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ČAZMA

Upravni odjel za proračun, komunalno gospodarstvo,

gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju

 

KLASA: 350-02/16-01/2,  URBROJ: 2110-01-04/18-15

Čazma, 26.01.2018.

 

U skladu s odredbom članka 88. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), Upravni odjel za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju kao Nositelj izrade daje

OBAVIJEST O IZRADI V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA ČAZME

Gradsko vijeće Grada Čazme donijelo je odluku o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čazme (Službeni vjesnik 26/16)

Detaljne obavijesti o tijeku izrade plana mogu se dobiti u Upravnom odjelu za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju Grada Čazme, Trg Čazmanskog kaptola 13, 43 240 Čazma (tel: 043 771 052, 043 771 194).

O prijedlogu navedenog plana provesti će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja biti će objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu

 

Pročelnica:

Andrea Prugovečki Klepac, prof.

 

Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Čazme