OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA I ZAINTERESIRANIM GRAĐANIMA

DA SE PRIJAVA ŠTETA OD PRIRODNE  NEPOGODE– SNIJEGA, NISKIH TEMPERATURA I OLUJNOG VJETRA

23-26.03.2020. NA TRAJNIM NASADIMA MOŽE PRIJAVITI NA MAIL

drazen.dupor@cazma.hr (098/9842-678)   ili

poslati poštom na Grad Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13,

do 06.04.2020. (ponedjeljak)

Za prijavu je potrebno priložiti:

  1. Obrazac EN-P (za trajne nasade voćnjaka i vinograda, povrće i cvijeće upisati površinu, broj komada i Vašu procjenu štete u postotku)
  2. Presliku (fotokopiju) IBAN računa:
  3. fizičke osobe – tekući račun
  4. pravne osobe i obrti – poslovni račun
  5. MIBPG ili preslika rješenja u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
  6. Presliku OIB-a

ili presliku zahtjeva za poticaje iz 2019. (stranica 1 i tablica površina), iz koje su vidljivi svi traženi podaci.

Za građevinsku štetu opisati objekt, površinu i postotak oštećenja  i  priložiti račune iz kojih su vidljive investicije za novije objekte.

Predsjednik Gradskog povjerenstva:

Milan Obranović

Odluka o proglašenju prirodne nepogode-Župan BBŽ

Obrazac EN-P – poljoprivredna šteta

Obrazac EN-P- građevinska šteta

privola