Vinogradare upućujemo da narednih nekoliko dana izvrše drugo tretiranje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus)  glavnog prijenosnika zlatne žutice vinove loze.

Za suzbijanje američkog cvrčka mogu se koristiti insekticidi:  Avaunt EC, Reldan 22 EC, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D, Cythrin max, Abanto, Krisant EC, Piretro Natura.

Vinogradare podsjećamo da u vinograde postave žute ljepljive ploče na srednju armaturnu žicu radi praćenja pojave odraslih oblika američkog cvrčka- vektora zlatne žutice vinove loze. Ploče treba mijenjati svaka 2-3 tjedna.

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka potrebno je  krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje.

Radi zaštite pčela cvatući podrast u vinogradu treba pokositi, a zaštitu provoditi u večernjim satima.

Obvezne mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje američkog cvrčka donesene su „Naredbom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze( NN 48/18, 63/19).

Vinogradare upućujemo da i dalje provode zaštitu protiv pepelnice  fungicidma:  Mystic EC, Nativo WG, Postalon SC Collis, Luna Experience SC SC, Crystal KS, Bumper 25 EC, Domark ME, Dynali EC, Difcor EC, Falcon EC, Folicur EW, Fond 12E, Kusabi SC, Sercadis SC, Systhane 24E, Topas 100 EC, Vivando SC, i dr. Ukoliko su prisutni simptomi pepelnice tada primijeniti pripravak Falcon 460 EC.

Prilikom odabira fungicida prednost treba dati fungicidu kojega ste najmanje puta koristili. 

Uz pepelnicu zaštitu i dalje provoditi protiv plamenjače fungicidima sistemičnog načina djelovanja: Galben F, Fantic F, Galben C, Fantic M, Folpan gold, Forum star, Acrobat MZ, Ridomil Gold MZ Pepite, Manoxanil WP, Mildicut SC, Mikal flash, Mikal premium F, Verita, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal double i dr.

Za suzbijanje grožđanih moljaca mogu se koristiti insekticidi:  Avaunt 15 SC Coragen SC, Reldan 22 EC Decis 2,5 EC, Direkt, Sumialfa 5 FL, Nurell D, Chromorel D, Laser KS, Cythrin Max ili Affirm.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

 

                                                                                                                              Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                                                              Vesna.Bradic@mps.hr