ODLUKA da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čazme

REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD ČAZMA Gradonačelnik   KLASA: 350-02/16-01/2 URBROJ: 2110-01-02/18-68 Čazma, 15.06.2018.                               Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona … Nastavi čitati ODLUKA da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čazme