Temeljem članka 9. Zakona o savjetima mladih (“Narodne novine” br. 41/14), članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada  Čazme članka 31. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» Grada Čazme 20/09 i 17/13), Gradsko vijeće Grada Čazme na 4. sjednici   14.12.2017.  donijelo je Odluku o objavljivanju Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Čazme i njihovih zamjenika.

Gradsko vijeće Grada Čazme  pokreće postupak izbora za članove Savjeta mladih i njihovih zamjenika koji se osniva u cilju sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranje i savjetovanja mladih u Gradu Čazmi.

Savjet mladih Grada Čazme savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih Grada Čazme. Savjet ima 5 članova uključujući predsjednika i zamjenika koje bira Gradsko vijeće na vrijeme od tri godine.

javni poziv 2017 – odluka GV

izjava o prihvacanju kandidature za clana

izjava o prihvacanju kandidature za zamjenika clana

obrazac kandidature 2017 – predlagatelj

odluka o osnivanju savjeta mladih Grada Čazme 2014