Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš PGO-a Grada Čazme

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za PGO GČ 2017-2022 PGO Čazma _NACRT_Rev D 23012017