U Gradu Čazmi održan je radni sastanak s tvrtkom Planimetar d.o.o., o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja stambene zone Grada Čazme.

Izmjene i dopune donose se zbog usklađenja s odredbama Zakona o prostornom uređenju i posebnim propisima, usklađenja s grafičkim i tekstualnim dijelom Prostornog plana uređenja Grada Čazme i drugo, a poseban naglasak bio je na usklađenju Plana za potrebe projekta Čazma Natura i gradnje biološkog bazena.

Kao što smo ranije pisali, s potpisom Ugovora, započela je provedba projekta Čazma Natura. Prvi radovi očekuju se na uređenju Multifunkcionalnog centra Priroda Čazma, odnosno unutarnje uređenje i opremanje zgrade na glavnom gradskom trgu. Paralelno će krenuti uređenje parka – arboretuma pored Osnovne škole Čazma te uređenje Istraživačko – laboratorijskog centra „Osnovna škola“ i priprema za uređenje Informacijsko – prodajnog centra „Zelena tržnica“. Opremit će se centar u Osnovnoj školi i nabaviti multimedijalna oprema za Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, pomoću kojih će se provoditi edukativne aktivnosti u sklopu projekta. Tijekom svibnja počet će i uređenje sportskog parka uz poučno tematsku stazu. Očekuje se i provedba geološko – petrografskih istraživanja na geoparku Moslavačka gora – kamenolom Pleterac, koja će prezentirati nastanak Moslavačke gore.

U drugoj polovici godine, a ovisno o tijeku provedbe postupka javne nabave, krenut će se s uređenjem Interpretacijsko – rekreacijskog centra „Bio park Čazma“ – u sklopu kojeg se nalazi i prvi biološki bazen s popratnim sadržajima; uređenje poučno – tematske staze „Dolina Česme“ i lokaliteta Medjame i Vustje. Trajanje radova ponajprije će ovisiti o vremenskim uvjetima i postupku javne nabave.

Urbanistički plan uređenja građevinskog područja stambene zone Grada Čazme sada je u fazi donošenja konačnog prijedloga za javnu raspravu, odnosno javni uvid, nakon kojega, kroz mjesec i pol dana, slijedi donošenje Plana.