U petak, 15.11.2019.,u kino dvorani Centra za kulturu u Čazmi, održana je Javna tribina na temu održivog gospodarenja otpadom, u sklopu aktivnosti projekta “Čuvajmo okoliš zajedno”.

U programu su sudjelovali Vladimir Skočić, s temom „Motivacija građana za odvojeno prikupljanje otpada“, Branka Ilakovac koja je govorila o smanjenju proizvodnje otpada od hrane i kompostiranju te Želimir Curiš, koji je okupljenima prezentirao aktualan rad tvrtke Komunalije d.o.o. Čazma.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.