Još 2012. godine čazmanski vinari uspostavili su suradnju s vinarima iz Metlike, kolji su sa svojim vinima te godine sudjelovali na 1. međunarodnoj izložbi vina “Čazmanski vinokap” u Čazmi. Ta se suradnja vremenom razvila, pa su se 2014. godine čazmanski vinari prvi puta sa svojim vinima pojavili na izložbi vina “Vinska vigred” u Metliki, koja je najveća izložba vina u Sloveniji. Da bi to bilo moguće mijenjana su čak i pravila te izložbe. Ove je godine u Metliki održana 36. “Vinska vigred” za koju je primljeno i ocijenjeno 313 uzoraka vina. I ove su godine čazmanski vinari sudjelovali na izložbi u Metliki. Na ocjenjivanje i izložbu su mirna vina berbe 2017. godine poslali ob. Brnjanec, ob. Dabac, ob. Katalenić, ob. Furmek, Antun Margetan, Nenad Kučan i Tomo Huđber. Vina su nanovo dokazala kvalitetu te su postigla visoka srebrna odličja. Povodom toga u subotu 19.5. vinari iz Čazme posjetili su izložbu i tamošnje vinare te su preuzeli odličja za svoja vina. Gostovanje u Metliki ujedno je bilo i stručno, jer je iskorištena prigoda za razmjenu iskustava i znanja te za posjet podrumu obitelji Šuklje u mjestu Trnovec.