PONOVNA JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu V. Izmjene i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čazme

Klasa: 350-02/16-01/2 Ur.broj: 2110-01-04/18-80 Čazma, 18.09.2018. Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) i Zaključka Gradonačelnika Grada Čazme (KLASA: 350-02/16-01/2, URBROJ: 2110-01-02/18-79) od 17.09.2018. godine, Upravni odjel za proračun, komunalno gospodarstvo, … Nastavi čitati PONOVNA JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu V. Izmjene i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čazme