U Opatiji je održan 7. susret gradova i općina – prijatelja djece, na temu „dječja participacija“. Prisustvovala su djeca i njihovi mentori iz cijele Hrvatske, pa tako i predstavnici Grada Čazme i DND Čazma – Goranka Vojnović i Nikolina Huđber Mesar te učenici iz Osnovne škole Čazma: Ivona Pirak, Luka Špehar, Matea Valenta, Mihaela Modrić, Leonardo Blažeković i Karlo Bjelanović Dijanić. Također, sudjelovali su i  predstavnici općina, gradova, županija, ministarstava, mjerodavnih za problematiku i regulaciju dječjih prava, kao i kolege i partneri iz Slovenije.

Rad 7. susreta gradova i općina prijatelja djece Hrvatske bio je programski podijeljen u dva dijela; nakon prvog, koji je obuhvaćao pozdrave odraslih, uslijedile su radionice namijenjene odraslima i djeci. Njihov je cilj bio potaknuti odrasle i djecu da zajednički donesu zaključke, odnosno svojevrsnu deklaraciju o participaciji djece u procesima odlučivanja koji se tiču dječjih prava.

sudionici opatija  radionica