Na temelju članka 33. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.13/21) i članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.13/21)

S A Z I V A M

            5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čazmekoja će se održati dana 15.12.2021. (srijeda), u 9 sati, u Multifunkcionalnom poslovnom prostoru u Čazmi, Trg Čazmanskog kaptola 16.

            Prije utvrđivanja dnevnog reda, raspravit će se i dati na usvajanje zapisnik o radu s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.

1.  Aktualni sat (informacije, upiti i prijedlozi),

2.  Razmatranje prijedloga i usvajanje  II. izmjena Proračuna Grada Čazme za 2021. godinu,

Izvjestitelj: Mario Ivanović, v.d. pročelnika Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

3.  Razmatranje prijedloga i usvajanje:

a) I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,

b) I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,

c) I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godinu,

d) I. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čazme za 2021. godinu,

Izvjestitelj: Mario Ivanović, v.d. pročelnika Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

4.  Razmatranje prijedloga i usvajanje:

a) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Čazme za 2021.godinu,

b) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Čazme za 2021.godinu,

c) I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu na području Grada Čazme u 2021.g.,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

5.  Razmatranje prijedloga i usvajanje:

a) Proračuna Grada Čazme za 2022.godinu,

b) Odluke o izvršenju Proračuna Grada Čazme za 2022.godinu,

Izvjestitelj: Mario Ivanović, v.d. pročelnika Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

6.  Razmatranje prijedloga i usvajanje:

a) Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu,

b) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu,

c) Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čazme za 2022. godinu,

d) Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu,

e) Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022.g.

Izvjestitelj: Mario Ivanović, v.d. pročelnika Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

8.  Razmatranje prijedloga i usvajanje:

a) Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Čazme za 2022. godinu,

b) Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Čazme za 2022. godinu,

c) Programa javnih potreba u sportu na području Grada Čazme za 2022. godinu,

d) Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Bjelovar za 2022.g.

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu,

Izvjestitelj: Mario Ivanović, v.d. pročelnika Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta „UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA GORNJI DRAGANEC“ unutar mjere 2.1.1“RAZVOJ OPĆE DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE U SVRHU PODIZANJA KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIKA LAG-a“ LOKALNE RAZVOJNESTRATEGIJE LAG-a „MOSLAVINA“

Izvjestitelj: Mario Ivanović, v.d. pročelnika Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čazme

Izvjestitelj: Dražen Dupor, referent za poljoprivredno zemljište,

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čazme

Izvjestiteljica: Jadranka Paranos, pročelnica Stručne službe – tajništva,

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju analize stanja za 2021. g. i godišnjeg plana razvoja civilne zaštite za 2022. g. za područje Grada Čazme

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Čazme za razdoblje 2021. – 2025.

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

15. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Čazme za 2021. g

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

16. Razmatranje prijedloga i odobravanje Programa rada Savjeta mladih Grada Čazme za 2022.g.

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor.

Važna napomena: materijale dostavljamo sukladno članku 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme. Molimo sve pozvane da se sjednici odazovu u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdaju na telefon broj: 771-193, Stručna služba – tajništvo.

 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Branko Novković, mag. med. techn., v.r.