Na temelju članka 33. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13), i članka 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13)

S A Z  I V A M

            7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čazme koja će se održati dana 22.09. 2014. godine (ponedjeljak), s početkom u 9 sati u Gradskoj vijećnici u Čazmi, Ulica k. Tomislava 1a.

Prije utvrđivanja dnevnog reda raspravit će se i dati na usvajanje zapisnik o radu sa 6.  sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.

 

D N E V N I   R E D:

1.  Aktualni sat (informacije ,upiti i prijedlozi),

Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Čazme u vremenskom periodu od 01.01.-30.06.2014.

Izvjestitelj: Mirko Cindrić, načelnik PP Čazma,

2.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju „Strategije ekonomskog razvoja Grada Čazme za razdoblje 2014.g. -2020.g.“

Izvjestitelji:Dinko Pirak,gradonačelnik i Damir Novotny, predstavnik tvrtke T&MC.

3.  Razmatranje prijedloga i usvajanje Polugodišnjeg obračuna Proračuna Grada Čazme za 2014. godinu

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac ;pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju zamjenika člana Skupštine-predstavnika Grada Čazme u Lokalnoj akcijskoj grupi Moslavina,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković ;pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

5.  Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o odobravanju Plana podjele trgovačkog društva Komunalije d.o.o.,

Izvjestitelji: Jadranka Paranos, pročelnica stručne službe i Ivan Beljan, direktor Komunalije d.o.o.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Vinko Ravlić ,v.r.