Škarda d.o.o. – NASTAVAK PLANA DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA ČAZME S PRIPADAJUĆIM NASELJIMA

13. ožujak 2017. – MARTINAC, GORNJI MIKLOUŠ, DONJI
MIKLOUŠ I NOVO SELO
14. ožujak 2017. – VUČANI, BOJANA I GRABOVNICA
15. ožujak 2017. – ANDIGOLE, VRTLINSKA, POBRĐANI I
PAVLIČANI
16. ožujak 2017. – POBJENIK I SUHAJA
17. ožujak 2017. – MARČANI, SOVARI, DAPCI I PALANČANI
18. ožujak 2017. – BOSILJEVO I PROKLJUVANI

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na sljedeći naredni dan bez padavina.
Rodenticide koje koristimo kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulativno antikoagulacijsko djelovanje (antikoagulant II gener).
Vrlo su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene.
MZRH stavilo ih je u promet i upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaće životinje u količinama koje koristimo kod deratizacije. Aktivna tvar je bromadialon (0,005%), te denatonium benzoate (0,001%).
Kontakt osoba Tomislav Šepak, sanit.ing. 099/2533-004.