Grad Čazma i DV „Pčelica“ Čazma potpisali su ugovor sa Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva, za korištenje e-usluge „Prijava i upis u ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“. Projektom se omogućava DV Pčelici Čazma e-usluga prijave i upisa djece. Također, on obuhvaća edukaciju djelatnika i nabavu opreme.

Riječ je o nacionalnom projektu “Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“. Opći cilj Projekta je uključiti ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u informatizirani sustav za prijavu i upis djece u vrtić.

Prijavu je pripremila Razvojna agencija Čazma.