U četvrtak, 8. veljače održan je tradicionalni godišnji susret gradonačelnika Grada Čazme Dinka Piraka i njegovih suradnika sa župnicima čazmanskog dekanata, koji skrbe o župama i sakralnim objektima. Susretu je prisustvovao i predsjednik Gradskog vijeća Branko Novković.

Gradonačelnik Pirak je zahvalio župnicima na njihovoj suradnji i brizi za sakralne objekte na području Grada Čazme, na kojima se konstantno nešto radi i obnavlja.

– Dosadašnja suradnja uvijek je bila na visokoj razini. Mi rado pomažemo koliko je god moguće. I ove godine izdvojit ćemo 23 tisuće eura koji će se rasporediti po župama i prema prioritetima. Grad je uvijek spreman pružiti pomoć, rekao je gradonačelnik.

Župnici su predstavili planove, potrebe i probleme s kojima se susreću u održavanju sakralnih objekata, izražavajući zahvalnost na podršci i suradnji.

Čazmanski župnik i dekan čazmanskog dekanata prečasni Dubravko Lauš rekao je kako obnova crkve sv. Marije Magdalene ide u fazama. U 2023. godini neki radovi su privedeni kraju. Kao glavni događaj istaknuo je povratak župnih orgulja nakon dugogodišnje obnove. Radilo se i na građevinskim radovima koji će se nastaviti i ove godine. Za ovu godinu planiran je povratak križeva na tornjeve crkve i sanacija dijela krovišta glavne lađe.

Nastavit će se i unutarnje uređenje crkve pa je tako u planu i povratak glavnog oltara sv. Marije Magdalene i propovjedaonice. Puno toga će ovisiti o financijskim donacijama Ministarstva kulture.

-Ja bih svakako htio još jednom zahvaliti na suradnji, ne samo financijskoj podršci koju pružate Župi, nego i na općoj suradnji oko organizacije drugih događanja na području našeg grada. Ta suradnja uvijek je usklađena sa Župom, bilo da se radi o kulturnim manifestacijama ili drugim događajima koji su važni za vjernike, ali i za sve građane, bez obzira na to je li netko vjernik ili ne. Mislim da je Čazma prepoznatljiva posebno po našoj crkvi, koja privlači pozornost mnogih prolaznika i posjetitelja svojim izgledom, istaknuo je preč. Lauš.

Stjepan Levanić, župnik Župe u Vrtlinskoj, izrazio je zahvalnost gradu na financijskoj podršci tijekom popravka zvona na župnoj crkvi u Vrtlinskoj. Velečasni Mihill Gojani također je pohvalio suradnju s gradom te najavio planove za ovu godinu koji uključuju obnovu drvenog inventara i kora u kapelici u Prnjarovcu.

Župnik Župe sv. Nikole Biskupa iz Miklouša Ivan Tomak je najavio uređenje župnog stana te obnovu župne crkve.

-Što se tiče same župne crkve u Mikloušu, očekujemo projektnu dokumentaciju i početak obnove tornja i lađe. To je preuzela Biskupija i ministarstva, tako da smo pomalo bespomoćni, ako nešto želimo poduzeti. U Martincu, nažalost, nisu pokrenute nikakve aktivnosti. Spomenuli smo više puta potrebu za obnovom svim nadležnim osobama, ali stvari ne napreduju kako bi trebale. Započeli smo s obnovom župnog stana gdje će zamjena krovišta biti prilično zahtjevan zahvat, zaključio je vlč. Tomak.

Foto: D. Kirin