U drugoj polovici ove godine, Grad Čazma prepolovit će prirez porezu na dohodak, s trenutačnih 10 na 5 %.

Jedan od razloga za takav potez je činjenica da Grad Čazma u posljednjih nekoliko godina bilježi pozitivan gospodarski rast pa se na ovaj način želi potaknuti poslodavce da i oni poduzmu korake kako bi se zajedničkim snagama povećala osobna primanja građana.

„Drugi razlog smanjenju prireza je što građani svakim danom plaćaju sve veće namete jer, naprosto, državna intencija je takva da se ti nameti povećavaju“, kaže gradonačelnik Čazme Dinko Pirak i dodaje:

„Smanjenje prireza porezu na dohodak bit će jedan od načina da građani ove stresove, a koje nam jednostavno država nameće, lakše prebrode“.

Trenutačno se na račun prireza porezu na dohodak u Proračunu Grada Čazme prikupi 1.100.000 kuna. Smanjenjem će se taj iznos prepoloviti. Bez obzira na to, gradonačelnik stoji kod odluke o smanjenju prireza:

„Ne zaboravimo da imamo EU projekte kao i vlastita ulaganja, a za to je potrebna svaka kuna. S druge stane, građani će plaćati skuplji odvoz otpada jer nam je zatvoreno gradsko odlagalište i moramo ga voziti drugdje i stoga im želimo olakšati tamo gdje možemo. Stoga će prirez biti smanjen“, poručuje gradonačelnik, Dinko Pirak.